Nagroda Prezesa ABM dla NIO-PIB

5 grudnia 2023 r. odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Agencję Badań Medycznych – “Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”. Podczas wydarzenia, eksperci dyskutowali o zmianach, jakie zaszły  na rynku biotechnologii, postępach realizo...

Warsaw Live Endoscopy 2023

Trwa siódma edycja Warsaw Live Endoscopy, wydarzenia którego NIO-PIB jest współorganizatorem i gospodarzem. Odbywa się ono bowiem właśnie w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym. WLE’ 2023 to 2-dn...

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów.       „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania ...

Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO)

  Cel projektu: Mięsaki tkanek miękkich (MTM) stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u osób dorosłych (4–5 zachorowania na 100 000; około 1000 przypadków rocznie w Polsce). Podstawową leczenia MTM jest leczenie chirurgiczne. Trwałe wyleczenie można osiągnąć tylko po...

Konferencja „Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym”

Szanowni Państwo, konferencja „Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii-Państwowym Instytucie Badawczym” już jutro. Przypominamy o możliwości udziału w spotkaniu nie tylko osobiście ale również w formie zdalnej. Rozpoczęcie o godz. 9.30. Do zobaczenia! Link do transmi...

Innowacyjny projekt „Optymalizacja zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji” (OperA).

OperA Klinika Gastroenterologii Onkologicznej i Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii realizuje innowacyjny projekt „Optymalizacja zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez  wykorzystanie sztucznej inteligencji” (OperA). Projekt  finansowany jest ze środków Unii...

Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Projekt inwestycyjny „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.     Inwestycja Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego I...

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków – dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym

      „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna W dniu 15 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie klinik i od...