10 marca 2023 r. odbyła się konferencja poświęcona projektowi Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanemu w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, którego liderem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Paweł Kukołowicz.

Głównym celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wzmocnienie działania promującego osiągnięcia naukowe, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W konferencji udział wzięli pracownicy NIO-PIB w Warszawie oraz przedstawiciele Oddziałów NIO-PIB w Gliwicach i w Krakowie.

Gościem spotkania był dr Józef Ginter z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład na temat uczenia maszynowego i sieci neuronowych w badaniach naukowych i pracach aplikacyjnych.

Podczas wydarzenia prezentowane były wyniki grantów przedwdrożeniowych, realizowanych w ramach projektu, oraz wyniki badań i osiągnięcia innych prac, które w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój innowacyjności w Instytucie.

Serdecznie zapraszamy Państwa także do udziału w zbliżającej się konferencji „Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucje Badawczym”, która odbędzie się już 18 kwietnia 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.