Perspektywiczne kierunki działalności naukowej

Uchwała RN_233_2022

 

Terminy posiedzeń na rok 2024:

 • 31 stycznia
 • 6 marca
 • 17 kwietnia
 • 22 maja

Terminy posiedzeń na rok 2023:

 • 18 stycznia 
 • 15 marca
 • 26 kwietnia
 • 31 maja
 • 20 września
 • 25 października
 • 13 grudnia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2022 roku:

 • 12 stycznia
 • 23 marca
 • 11 maja
 • 22 czerwca
 • 21 września
 • 26 października
 • 23 listopada
 • 21 grudnia

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2021 roku:

 • 20 stycznia
 • 10 marca
 • 21 kwietnia
 • 28 kwietnia
 • 26 maja
 • 8 września
 • 29 września
 • 17 listopada
„W związku z nowymi kryteriami dotyczącymi zmian w ustawie 2.0, jak również stworzeniem nowych podstaw funkcjonowania przebiegu procedowania postepowań awansowych w RDN, bardzo prosimy o zastosowanie nowych wytycznych celem ułatwienia procedowań awansowych wszystkie zainteresowane strony, w tym również ułatwiające procedowanie w Państwa Instytucie. Zarówno w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, jak również doktora habilitowanego prosimy o ograniczenie przesyłanych dokumentów przez kandydatów w wersji papierowej, jedynie do formalnych tj. wniosek, autoreferat, wykaz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, analiza bibliometryczna, kopie dokumentów potwierdzających nadanie wcześniejszych tytułów naukowych (doktora, ewentualnie doktora habilitowanego). W przypadku profesur również prosimy o dołączanie oświadczenia lustracyjnego (dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), potwierdzenia przelewu pieniężnego, jak również ewentualnej informacji o poprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu. Pozostałe dokumenty tj. kopie publikacji (w tym stanowiące główne dzieło), ewentualne oświadczenia, zaświadczenia, certyfikaty i inne dodatkowe dokumenty prosimy nagrywać tylko w wersji elektronicznej, najlepiej na pen drive”.
Rada Doskonałości Naukowej