Początek działalności klinicznej na Ursynowie

 

(Zakład Radioterapii – prof. Andrzej Hliniak, Zakład Rehabilitacji – dr Krystyna Mika, Przychodnia – prof. Grzegorz Madej)

 

Decyzja władz państwowych o poszerzeniu Instytutu o nową siedzibę na Ursynowie.

 

Pełnomocnikiem ds. budowy zostaje inicjator i orędownik takiego rozwiązania prof. Tadeusz Koszarowski, który obejmuje też funkcję dyrektora Instytutu.

 

Przyznanie statusu instytutu naukowo-badawczego i przemianowanie na Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

W Krakowie i w Gliwicach, na bazie tamtejszych placówek, powstają Oddziały Instytutu.

 

Ukazuje się pierwszy powojenny tom „Nowotworów”;

 

siedzibą Redakcji jest Instytut przy ul. Wawelskiej, a redaktorem – Franciszek Łukaszczyk.

 

Władze okupacyjne zakazują działalności naukowej,

 

natomiast – dzięki staraniom Franciszka Łukaszczyka – zezwalają na kontynuowanie działalności leczniczej.

 

Uroczyste otwarcie Instytutu Radowego

 

z udziałem Marii Skłodowskiej-Curie i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pierwszym dyrektorem zostaje dr Franciszek Łukaszczyk. W Instytucie powstaje Pracownia Patologii (dr Józef Laskowski).

 

Ustawa Sejmu RP o odstąpieniu „nieruchomości państwowej” przy ul. Wawelskiej

 

Towarzystwu Instytutu Radowego dla „ukończenia budowy i najrychlejszego uruchomienia Instytutu” gdyż „korzyści Państwa wypływające z uruchomienia Instytutu są wyjątkowo doniosłe”.

 

Maria Skłodowska-Curie odbiera z rąk Prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera

 

symboliczny czek na zakup radu dla Instytutu Radowego. Pieniądze pochodziły ze zbiórki wśród kobiet amerykańskich i Polonii.

 

Apel Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka do społeczeństwa polskiego

 

o ofiary na Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie, którym ma być Instytut Radowy jej imienia. Powstaje Komitet Daru Narodowego pod Honorowym Przewodnictwem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

 

Maria Skłodowska-Curie wypowiada znamienne słowa:

 

„Mojem najgorętszem życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie”. Dla realizacji tego życzenia powstaje w Polsce Towarzystwo Instytutu Radowego