• Pozostałe jednostki podległe bezpośrednio Dyrektorowi prof. dr hab. n. med. Janowi Walewskiemu
  • Inspektor Ochrony Radiologicznej
  • Krajowy Rejestr Nowotworów
   Rozwiń
   • Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów – Mazowiecki Rejestr Nowotworów
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Audytor Wewnętrzny
  • Główny Księgowy
   Rozwiń
   • Dział Księgowości
   • Dział Płac
  • Dział Kształcenia
  • Zespół Radców Prawnych
  • Biuro Rzecznika Prasowego
  • Redakcja Naukowa
  • Kapelan