Dojazd

 

Dane teleadresowe:

  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
    ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
    NIP:5250008057
    REGON: 000288366

 

Pozostałe formy kontaktu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci.

 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  • założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
  • posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
  • przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na ePUAP: /COI_KRN/SkrytkaESP

Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570)).