Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.