• Jednostki Działalności Leczniczej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego prof. dr hab. n. med. Lucjanowi Wyrwiczowi
  • Zakład Profilaktyki Nowotworów
   Rozwiń
   • Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   • Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego
   • Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry
   • Poradnia Genetyczna
   • Centralny Ośrodek Koordynujący
  • Zakład Radiologii I
   Rozwiń
   • Pracownia Radiologii Szpitalnej
    • Gabinet Tomografii Komputerowej I
    • Gabinet Rezonansu Magnetycznego I
    • Gabinet Radiologii I
   • Pracownia Radiologii Ambulatoryjnej
    • Gabinet Tomografii Komputerowej II
    • Gabinet Rezonansu Magnetycznego II
    • Gabinet Radiologii II
   • Pracownia Mammografii
  • Zakład Radiologii II
   Rozwiń
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
   • Pracownia Radiologii
   • Pracownia Ultrasonografii
  • Zakład Rehabilitacji
   Rozwiń
   • Poradnia Rehabilitacyjna
   • Pracownia Fizjoterapii
   • Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
  • Dział Obsługi Ambulatoryjnej i Rejestracji
   Rozwiń
   • Sekcja obsługi ambulatoryjnej I
   • Sekcja obsługi ambulatoryjnej II
   • Sekcja rejestracji i ruchu chorych
   • Sekcja organizacji świadczeń ambulatoryjnych
  • Przychodnia Onkologiczna I
   Rozwiń
   • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   • Poradnia Onkologiczna I
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej I
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej I
   • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   • Poradnia Urologiczna
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I
   • Poradnia Neurochirurgiczna
   • Poradnia Gastroenterologiczna
   • Poradnia Kardiologiczna
   • Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej
   • Poradnia Psychoonkologii
   • Poradnia Neurologiczna
   • Pracownia Spirometrii
   • Poradnia Anestezjologiczna I
   • Poradnia Hematologiczna
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
   • Punkt Pobierania Materiału do Badań
  • Przychodnia Onkologiczna II
   Rozwiń
   • Poradnia Onkologiczna II
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej II
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej II
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II
   • Poradnia Anestezjologiczna II
  •   Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej