Stacjonarna rejestracja chorych w Instytucie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

Narodowy Instytut Onkologii wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów oraz w celu ułatwienia rejestracji, prowadzi telefoniczny system zapisów do Przychodni Onkologicznej. Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 przez rejestrację telefoniczną (22) 546 20 00.

Pracownicy rejestrują wizyty do specjalistów z poszczególnych poradni Przychodni Onkologicznej. W przypadku konsultacji u specjalisty chirurga onkologa, chirurga ogólnego, endokrynologa, neurologa, neurochirurga, torakochirurga, kardiologa, urologa, poradni leczenia bólu, poradni metabolicznej – przyjmowani są Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W przypadku poradni: onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz zmian skórnych skierowanie nie jest wymagane – wystarczy dowód osobisty.

Pracownicy rejestracji telefonicznej  i stacjonarnej udzielają również ogólnych informacji o:

 • terminie wizyty u lekarza specjalisty,
 • czasie oczekiwania na wizytę,
 • terminie ważności skierowania,
 • zmianie terminu wizyty u lekarza,
 • topografii Narodowego Instytutu Onkologii.

W wypadku, gdy pacjent zapisuję się po raz pierwszy prosimy o przekazanie pracownikowi rejestracji, jaki mają Państwo problem zdrowotny, aby umożliwić zapisanie do odpowiedniego gabinetu (nasi specjaliści często zajmują się bardzo wąską dziedziną onkologii) lub informacji ze skierowania jeżeli takie Państwo posiadają. Należy też podać swoje dane osobowe (m.in. nazwisko i imię oraz PESEL) w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. Po uzyskaniu terminu i godziny konsultacji prosimy o zgłoszenie się do rejestracji w dniu wizyty nie wcześniej niż godzinę przed wyznaczoną wizytą w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją (założenie dokumentacji medycznej).

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 • aktualne skierowanie tj. kod dostępu do e-skierowania lub wydruk e-skierowania do poradni specjalistycznej (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta (w sytuacji kiedy będzie miał zastosowanie),
 • legitymacja emeryta/rencisty,
 • ksero aktualnych wyników badań,
 • oryginał karty DILO, (jeżeli była wystawiana).

Na podstawie art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że Pacjent zgłaszając się do Poradni lub Szpitala Narodowego Instytutu Onkologii zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL. Przysługujące mu prawo do świadczeń zostanie potwierdzone przez System EWUŚ. W przypadku, gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeśli tego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu usprawnienia procesu rejestracji pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do Narodowego Instytutu Onkologii prosimy o posiadanie wypełnionego formularza załączonego poniżej.

Termin wizyty kontrolnej powinien być ustalony podczas wizyty w poradni (dzień oraz godzina wizyty). Jeśli jednak z określonych powodów nie podano terminu kolejnej wizyty lub też konieczna jest jego zmiana, należy skorzystać z rejestracji telefonicznej lub stacjonarnej. W przypadku wybory rejestracji telefonicznej należy po zgłoszeniu się konsultanta podać numer gabinetu (ew. nazwisko lekarza, do którego chcą Państwo się zarejestrować) oraz swoje nazwisko i imię, PESEL lub też numer PID z kontrolki, (czyli kartonika, który otrzymali Państwo podczas swojej pierwszej wizyty w Narodowym Instytucie Onkologii).

W celu usprawnienia zapisów pacjentów posiadających e-skierowanie na oddział gastroenterologii prosimy o przesłanie kodu dostępu lub wydruk e-skierowania jednym                 z poniższych sposobów:

– faxem pod numer 22-546-30-35,

– mailem na adres: gastro@nio.gov.pl,

– pocztą na adres Narodowego Instytutu Onkologii ul. Roentgena 5 z dopiskiem Klinika Gastroenterologii Onkologicznej.

Następnie sekretariat Kliniki skontaktuje się z pacjentem celem weryfikacji e-skierowania i ustalenia terminu hospitalizacji.

 

REZYGNACJA Z TERMINU WIZYTY
Pacjenci zapisani na wizyty w NIO-PIB w przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie Call Center tel. 22 546 20 00.

 

 

*Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta


Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 50,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.

https://www.pib-nio.finn.pl/bipkod/32876365

 


 

Pacjent Unijny w Polsce – niezbędnik świadczeniobiorcy.

Broszura do pobrania