Projekty badawcze realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym
L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca środki finansowe
1. 2017/27/B/NZ5/01504 Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym  prof. J. Ostrowski     27.09.2018     26.09.2022                NCN     2 626 760,00
 2. 2018/29/B/NZ5/02035 Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków   dr hab. M. Bujko      24.01.2019       23.01.2022                NCN     861 607,00
 3. 36/19 Wartość predykcyjna i prognostyczna stężeń biomarkerów proliferacji i transformacji nowotworowej: receptora naskórkowego czynnika wzrostu, kinazy tyrozynowej 1i kinazy Aurory A u chorych na raka piersi dr hab. B. Kotowicz 31.01.2019 31.12.2022 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego
    42 000,00
 4. 2018/30/E/NZ2/00801 Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej  dr hab. M. Mikula      12.04.2019       11.04.2023                 NCN   2 196 764,00
 5. 2018/31/B/NZ7/02675 Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny  prof. J. Ostrowski     26.07.2019       25.07.2022                NCN   1 985 598,00
 6. POIR04.01.02-00-0102/17-00 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży                             prof. J. Kapuśniak;             w NIO-PIB – prof. J. Ostrowski     01.01.2020        31.12.2022              NCBiR   5 607 064,02
 7. 2019/33/B/NZ5/02510 Opracowanie systemu immunologiczno-molekularnego profilowania chrzęstniakomięsaków prof. P. Ł.     Rutkowski     06.02.2020        05.02.2023                NCN   2 027 500,00
 8. 2019/33/B/NZ5/02510 Identyfikacja, liczba i status epitelialności krążących komórek nowotworowych macieżystopodobnych oraz ich znaczenie kliniczne w różnych podtypach raka piersi mgr M. Szostakowska-Rodzoś      28.02.2020       27.02.2023                NCN    210 000,00
 9. 2019/35/N/NZ5/03121 Znaczenie mutacji w genie TP53 w kortykotropowych guzach przesadki mgr M. Pękul     22.07.2020        21.07.2023              NCN    210 000,00
 10. 2019/35/0/NZ2/03761 Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neadjuwantową chemioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich dr hab. A. M. Czarnecka      01.10.2020       03.09.2024               NCN     532 800,00
 11. MNiSW/2020/358/DIR Inkubator Innowacyjności 4.0 M. Paszewski w NIO-PIB – prof. P. Kukołowicz     01.10.2020        31.12.2022               MEiN   2 235 300,00
 12. 2019/34/H/NZ5/00743 Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka – badanie w ramach Europejskiego Projektu Nadzoru Polipów (EPoS IV) dr hab. M. F. Kamiński    15.10.2020        14.10.2023                NCN    5 861 575,00
 13. HHSN261200900625P S7503 Ovarian and endometrial cancer in Poland: A study to Assess Occupational and Environmental Factors and Their Interactions with Genetic Polymorphism prof. J. Lissowska     24.09.2012        31.12.2025 Westat Inc, NCI, Bethesda USA      131 315,94
 14. GEP/17/22 Mutografie nowotworów: odkrywanie przyczyn nowotworów poprzez badanie wzorów mutacji somatycznych prof. J. Lissowska       01.11.2017       31.07.2022 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem      36 847,00
 15. 2020/37/B/NZ5/04215 Kompleksowa charakterystyka mikrośrodowiska granicznych, wysoko zróżnicowanych oraz nisko zróżnicowanych surowiczych guzów jajnika w kontekście cech kliniczno-patologicznych, w oparciu o sekwencjonowanie nowej generacji dr Ł. Szafron      01.02.2021         31.01.2024              NCN    1 235 400,00
16. 2020/37/B/NZ5/04003 Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN) lek. W. Januszewicz; w NIO-PIB – dr hab. M. Kamiński 01.02.2021       31.01.2024                 NCN   2 056 200,00
 17. 101/2021 Napięcie spoczynkowe mięśni dna miednicy jako parametr predykcyjny funkcji trzymania moczu u chorych poddanych radykalnej prostatektomii, u których zastosowano rehabilitacje z wykorzystaniem metody biofeedback dr hab. R. Sosnowski      25.03.2021       24.03.2023 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego       71 094,55
 18. 103/2021 Czy zaburzenia mikrobiomu przyczynią się do karcynogenezy płaskonabłonkowego raka sromu? dr N. Rusetska      25.03.2021       24.03.2023 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego     71 790,00
 19. 102/2022 Ocena wpływu mitochondrialnego białka HAX1 na procesy metaboliczne w komórkach nowotworowych dr R. Konopiński      25.03.2021        24.03.2023 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego        64 944,00
 20. 2020/39/B/NZ5/03152 Przedefiniowanie mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro dr hab. E. Grzybowska      12.07.2021        11.07.2025                  NCN   1 423 200,00
 21. 2020/39/B/NZ5/02116 Identyfikacja zależności pomiędzy kompleksem remodelującym chromatynę typu SWI/SNF, kontrolą metabolizmu i modyfikacją RNA w raku gruczołowo-torbielowatym ślinianki jako podstawa dla nowej terapii celowanej dr hab. T. Sarnowski;w NIO-PIB – prof. A. Kawecki      23.07.2021         11.07.2025                  NCN   2 993 880,00
 22. 699/2021 Ustalenie wpływu białka HAX1 na proliferację i cykl komórkowy oraz związane z tym zmiany w formowaniu się mammosfer w liniach komórkowych z raka piersi dr hab. E. Grzybowska    28.09.2021      27.09.2023 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego     64 000,00
23. 2021/05/X/NZ5/00892 Ocena możliwości wykorzystywania modeli analizy obrazów tomografii komputerowej w monitorowaniu odpowiedzi na immunoterapię i radioterapię stereotaktyczną chorych z przerzutami czerniaka do płuc dr M. Spałek     17.11.2021       17.11.2022                 NCN      49 940,00
24. 2021/05/X/NZ5/01874 Ocena ekspresji receptorów dla kortykostereoidów w guzach kortykotropowych przysadki i komówkach linii ATT-20 w kontekscie planowanegobadania roli miRNA dr P. Kober      30.11.2021       30.11.2022                 NCN      49 940,00