• Jednostki Działalności Administracyjnej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania 
  • Dział Kadr
  • Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania
  • Dział ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
   Rozwiń
   • Sekcja Koordynatorów Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
  • Dział Informatyki
  • Dział Bezpieczeństwa
  • Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego
  • Główny Specjalista ds. Operacyjnych
   Rozwiń
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej
   • Centrum Edukacyjno-Konferencyjne i Hotel Szkoleniowy