Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,

Jednostką certyfikacyjną, która udzieliła rekomendacji i  przyznała certyfikaty jest Det Norske Veritas (DNV).

Koordynacja i nadzorowanie spraw w zakresie utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ)  oraz wsparcie w zakresie akredytacji należy do zadań Działu Systemów Zarządzania (DSZ). Jednym z elementów działalności jest nadzorowanie dokumentacji ZSZ
i współpraca przy aktualizacji  i wprowadzaniu zmian a także monitorowanie zmian w normach odniesienia dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  Ponadto istotnym  aspektem  funkcjonowania DSZ jest  organizacja prac liderów procesów ZSZ, przygotowanie planów, współpraca przy realizacji audytów wewnętrznych ZSZ oraz współudział przy planowaniu audytów klinicznych. Współpraca z jednostkami certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami
w zakresie wdrożonego ZSZ.

 

PIB-NIO_DSZ_14.09.2021

Pliki do pobrania