Projekt „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” w wyniku konkursu uzyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki). Projekt Centrum Onkologii zajął szóste miejsce (na 106 projektów) wśród instytucji startujących w konkursie uzyskując 90,67% możliwych do uzyskania punktów.

Projekt był zrealizowany w latach 2010-2013 przez Krajowy Rejestr Nowotworów umiejscowiony w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Finansowanie projektu wynosiło 5 716 942 pln, z czego 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego.

Projekt powstał jako odpowiedź na wprowadzenie w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 z 2011 r poz. 657). Spełniając założenia ustawy realizacja projektu doprowadziła do przekształcenia systemu rejestracji nowotworów z systemu rozproszonego w scentralizowany.

Nadzór merytoryczny nad projektem objęła Rada Naukowa w składzie: prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński (Przewodniczący Rady), prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachtan, Marcin Kędzierski (dyrektor CSIOZ), prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski.

     Kierownik Zakładu:  dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Kontakt: Asystent Zakładu mgr Agnieszka Jawołowska

Wawelska 15B, 02-034 Warszawa,

tel: 22 57 09 423, fax: +48 22 64 39 234,

e-mail: krn@pib-nio.pl

 

Stopnie naukowe:

2019 – doktor habilitowany nauk medycznych (cykl prac pt. „Nowotwory złośliwe jako problem zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii raka płuca w Polsce.”),

2014 – Studia Podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,

2005 – doktor nauk medycznych (praca doktorska: Prognoza umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca w Polsce. Analiza epidemiologiczna.),

1999 – Podyplomowe Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (praca dyplomowa: „Projekt programu public relations dla firmy MacroSoft S.A.”),

1975-1980 – studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Praca magisterska „Analiza nawyków konsumenckich przy pomocy autoregresyjnych funkcji liniowych”.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 1980 roku w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej w Warszawie,  Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów:

2006 – młodszy asystent, starszy asystent, adiunkt,

2012 – kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów,

2015 – kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów,

2016 – dyrektor WHO Collaborating Center for Tobacco Control,

2016 – członek Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia,

2019 – członek Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia,

2019 – członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Rejestrów Nowotworowych (w latach 2001-2004 prezes Stowarzyszenia) – członek,

Polski Komitet TNM International Union Against Cancer – członek,

Polska Unia Onkologiczna – członek,

Polskie Towarzystwo Do Badań Nad Rakiem Piersi – członek Zarządu,

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne (współzałożyciel),

Polskie Towarzystwo Onkologiczne – członek Zarządu.

 

Wyróżnienia:

2019 – Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia  naukowe zespołowe I stopnia za badania nad epidemiologią, diagnostyką i leczeniem jelita grubego,

2013 – Nagroda Dyrektora COI – pierwsze miejsce w kategorii najlepsza praca oryginalna dla pracy Wojciechowska U, Didkowska J. Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach 2003-2005. Nowotwory J Oncol 2013; 63: 279-285,

2012 – Odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

2008 – „Złote płucka” – Honorowa Odznaka Fundacji „Promocja Zdrowia” za „szczególną troskę o zdrowie społeczeństwa, promowanie zdrowego trybu życia, edukację Polaków w zakresie czynników ryzyka zdrowotnego oraz sprawianie, że żyjemy dłużej i możemy cieszyć się dobrą kondycją”.

2005 – Nagroda Dyrektora Centrum Onkologii – II miejsce za publikację: Didkowska J, Mańczuk M, McNeill A, Powles J, Zatonski W. Lung cancer mortality at ages 35-54 in the European Union: ecological study of evolving tobacco epidemics. BMJ. 2005 Jul 23;331(7510): 189-91.

 

Recenzent w czasopismach:

Contemporary Oncology

British Medical Journal

British Medical Journal Open

Acta Oncologica

Journal of Global Oncology

 

 

Przejdź do strony Krajowego Rejestru Nowotworów

Pliki do pobrania: Dz. U. nr 113 z 2011 r poz. 657