Kinga Wojtaszczyk

Kontakt

Poniedziałek:  14:15 – 16:00

Wtorek 13:45 – 15:00

Środa 13:45 – 15:00

Czwartek  13:45 – 15:00

 

Spotkania z pacjentami, po wcześniejszym umówieniu

 

Zadania

  • opracowywanie regulaminu postępowania ze skargami i wnioskami złożonymi przez pacjentów lub ich rodziny;
  • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;
  • udzielanie pacjentom niezbędnej pomocy i wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi w Instytucie;
  • przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań ze stwierdzonych uchybień w zakresie przestrzegania praw pacjenta;
  • przekazywanie zgłoszonych przez pacjentów uwag i wniosków właściwym komórkom organizacyjnym Instytutu;
  • kontrolowanie prawidłowego dostępu pacjentów do Karty Praw Pacjenta w Instytucie; przygotowywanie odpowiedzi na skargi pacjentów lub ich rodzin;
  • przeprowadzanie rocznej analizy skarg pacjentów i opracowywanie wniosków;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości w zakresie przeprowadzania badania społecznego dotyczącego poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych i pobytu w Instytucie;
  • współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.