• Izba Przyjęć I
  • Izba Przyjęć II
  • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Dział Żywienia Klinicznego
   Rozwiń
   • Poradnia Żywieniowa
   • Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia
   • Sekcja Dietetyki Klinicznej
   • Pododdział Żywienia Klinicznego
  • Naczelny Specjalista ds. Pielęgniarstwa
   Rozwiń
   • Koordynator ds. Pielęgniarstwa Lecznictwa Otwartego
  • Naczelny Specjalista Radioterapeuta
   Rozwiń
   • Zakład Radioterapii I
    • Oddział Radioterapii
    • Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia
    • Pracownia Leczenia Napromienianiem
    • Sekcja Wsparcia Technicznego I
   • Zakład Brachyterapii
    • Oddział Brachyterapii
    • Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii
   • Pracownia Planowania i Leczenia Napromienianiem Kliniki Onkologii i Radioterapii
   • Zakład Fizyki Medycznej
    • Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych
    • Pracownia Dozymetrii
    • Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki
    • Pracownia Planowania Radioterapii
    • Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia
    • Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii
   • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
  • Naczelny Specjalista Chirurg
   Rozwiń
   • Blok Operacyjny
   • Dział Higieny Szpitalnej
    • Centralna Sterylizatornia
    • Stacja Łóżek
   • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
    • Pracownia Bakteriologii
    • Pracownia Mikologii
    • Pracownia Mikrobiologicznej Diagnostyki Molekularnej
  • Naczelny Specjalista Onkologii Klinicznej
   Rozwiń
   • Apteka Szpitalna
   • Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi