Klinika Nowotworów Układu Moczowego

 

 

 

STRUKTURA

 

Kierownik Kliniki – prof. dr n. med. Tomasz Demkow

 

Oddział Zabiegowy

 

Kierownik Oddziału Zabiegowego – dr n. med. Tomasz Kalinowski

 

lek. Bernard Adamowicz

lek. Robert Bakuła

dr n. med. Mariusz Gregorczyk

lek. Karolina Kropiewnicka – Buczek

lek. Tomasz Nadolski

lek. Paweł Nalej

lek. Robert Nowakowski

lek. Katarzyna Ossolińska

dr n. med. Artur Przewor

dr hab. n. med. Roman Sosnowski, Prof. Instytutu

lek. Jan Karol Wolski

lek. Anna Madej

 

 

Oddział Zachowawczy

 

Kierownik Oddziału Zachowawczego – dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Prof. Instytutu

 

lek. Marta Darewicz

lek. Magdalena Goławska j

dr n. med. Beata Grochulska

lek. Wojciech Kamzol

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

lek. Wojciech Michalski

dr n. med. Karol Nietupski

dr n. med. Piotr Pęczkowski

dr n. med. Małgorzata Pilichowska

dr n. med. Grażyna Poniatowska

dr n. med. Joanna Rzymkowska

dr n. med. Małgorzata Sadowska

dr n. med. Bożena Sikora-Kupis

lek. Krzysztof Trzebiński

 

DANE KONTAKTOWE

 

W.K. Roentgena 5,  02-781 Warszawa, Wejście A, III piętro

Sekretariat Kliniki

tel.: 22 546 23 31

@: sekretariatk3@nio.gov.pl

 

OPIS KLINIKI

 

W Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Układu Moczowego  wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie urologii onkologicznej, między innymi cystektomię z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego a także z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera, limfadenektomie zaotrzewnowe, prostatektomie radykalne tzw. klasyczne i z dostępu laparoskopowego, zabiegi oszczędzające i radykalne w przypadkach guzów nerki w technice tzw. klasycznej oraz z dostępu laparoskopowego, chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna w zaawansowanym raku prącia i cewki moczowej. W Klinice prowadzony jest program protekcji płodności u chorych onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorych z guzami zarodkowymi jąder.  W celu poprawy jakość życia u chorych poddanych chirurgicznemu leczeniu z powodu raka gruczołu krokowego prowadzona jest aktywna edukacja przed i w trakcie hospitalizacji dotycząca poprawnego aktywowania mięśni dna miednicy i ćwiczeń zalecanych do samodzielnego wykonywania w domu. Dodatkowo po okresie pełnego wygojenia chorzy uczestniczą w postępowaniu fizjoterapeutycznym w trybie ambulatoryjnym, prowadzonym przez Zakład Rehabilitacji.

W Oddziale Zachowawczym prowadzone jest pełnoprofliowe leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane, immunoterapia) oraz leczenie skojarzone (radiochemioterapia) nowotworów układu moczowo-płciowego. W Klinice leczeni są również chorzy na rzadkie nowotwory układu moczowo-płciowego (między innymi guzów Wilmsa u dorosłych, mięsaków układu moczowego) – Klinika należy do europejskiej sieci ośrodków referencyjnych – EURACAN. Klinika jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce prowadzi, współpracy z Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego, wysokodawkową chemioterapię wspomaganą przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych układu krwiotwórczego (auto-HSCT) u chorych na nowotwory zarodkowe. W ramach działalności Oddziału Zachowawczego prowadzona jest także radioterapia raka gruczołu krokowego, pęcherza moczowego oraz prącia z zastosowaniem nowoczesnych technik radioterapii.

Oddział Zachowawczy bierze udział w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących leczenia nowotworów układu moczowego. Pracownicy Kliniki zaangażowani są w tworzenie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego.

Szczególnym dorobkiem Kliniki jest prowadzenie od kilkunastu lat intensywnego, wielodyscyplinarnego  leczenia chorych z nowotworami zarodkowymi, w tym również specjalistyczna opieka po zakończonym leczeniu obejmująca między innymi nadzór endokrynologiczny oraz metaboliczny.

W Ambulatorium Kliniki przyjmowanych jest rocznie ponad 1000 pierwszorazowowych pacjentów, natomiast ponad 10000 pacjentów przyjmowanych jest w ramach leczenia ambulatoryjnego lub wizyt kontrolnych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

 

Oddział Zabiegowy

Pacjent przed przyjęciem do szpitala każdorazowo jest kwalifikowany w Ambulatorium Kliniki. Podczas spotkania z lekarzem wyznaczany jest termin przyjęcia do szpitala.

U wybranych chorych zalecana jest konsultacja anestezjologiczna kwalifikująca do zabiegu.

Ponadto chorzy z chorobami towarzyszącymi (inne schorzenia niż nowotwór) są proszeni o dostarczenie od lekarzy prowadzących dane schorzenie zaświadczenia dopuszczającego do wykonania zabiegu urologicznego, wraz z wskazówkami o postępowaniu okołooperacyjnym.

Chorzy przyjmujący leki wpływające na układ krzepnięcia proszeni są o dostarczenie zaświadczenia / wskazówek od lekarza prowadzącego dotyczące odstawienia i/lub zastąpienia innymi preparatami (heparyna drobnocząsteczkowa)

+B2

Dwa dni przed przyjęciem do szpitala chory wykonuje test w kierunku SARS-CoV-2. O wyniku chory zostaje powiadomiony w godzinach popołudniowych tego samego dnia.

W dniu przyjęcia do szpitala chory zgłasza się do gabinetu nr 222 Poradni Urologicznej lub bezpośrednio do Ruchu Chorych, gdzie udzielane są wskazówki dotyczące wykonania dedykowanych badań.

Oddział Zachowawczy

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania z Ambulatorium Kliniki lub wydanego w trakcie poprzedniej hospitalizacji.

Każdorazowo przed przyjęciem do Oddziału konieczne jest oddanie krwi do badań laboratoryjnych (na podstawie otrzymanego skierowania). Pacjenci przed pierwszą hospitalizacją w Oddziale proszeni są o dostarczenie kopii dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz spisu aktualnie przyjmowanych leków (zawierającego informacje odnośnie dawek, pory przyjmowania leków).

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Escudier B, Eisen T, Stadler WM, Szczylik C, Oudard S, Siebels M, Negrier S, Chevreau C, Solska E, Desai AA, Rolland F, Demkow T, Hutson TE, Gore M, Freeman S, Schwartz B, Shan M, Simantov R, Bukowski RM; TARGET Study Group. Sorafenib in advanced clear-cell renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2007 Jan 11;356(2):125-34. doi: 10.1056/NEJMoa060655. Erratum in: N Engl J Med. 2007 Jul 12;357(2):203+C2

Szarkowska J, Cwiek P, Szymanski M, Rusetska N, Jancewicz I, Stachowiak M, Swiatek M, Luba M, Konopinski R, Kubala S, Zub R, Kucharz J, Wiechno P, Siedlecki JA, Markowicz S, Sarnowska E, Sarnowski TJ. RRM2 gene expression depends on BAF180 subunit of SWISNF chromatin remodeling complex and correlates with abundance of tumor infiltrating lymphocytes in ccRCC. Am J Cancer Res. 2021 Dec 15;11(12):5965-5978

Poniatowska G, Michalski W, Kucharz J, Jonska-Gmyrek J, Wieszczy P, Nietupski K, Demkow T, Dedecjus M, Sadowska M, Kalinowski T, Grochulska-Nalazek B, Nowatorska A, Stelmasiak P, Wiechno PJ. What is the damage? Testicular germ cell tumour survivors deficient in testosterone at risk of metabolic syndrome and a need for medical intervention. Med Oncol. 2020 Aug 7;37(9):82. doi: 10.1007/s12032-020-01407-4

Kucharz J, Dumnicka P, Kusnierz-Cabala B, Demkow T, Wiechno P. The correlation between the incidence of adverse events and progression-free survival in patients treated with cabozantinib for metastatic renal cell carcinoma (mRCC). Med Oncol. 2019 Jan 21;36(2):19. doi: 10.1007/s12032-018-1239-8

Kucharz J, Dumnicka P, Giza A, Demkow U, Kusnierz-Cabala B, Demkow T, Wiechno P. Radiological Response and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as Predictive Factors for Progression-Free and Overall Survival in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Sunitinib. Adv Exp Med Biol. 2019;1153:31-45. doi: 10.1007/5584_2019_352

Sosnowski R, Kamecki H, Joniau S, Walz J, Klaassen Z, Palou J. Introduction of Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: A Challenge for Now, an Opportunity for the Future. Eur Urol. 2020 Dec;78(6):820-821. doi: 10.1016/j.eururo.2020.07.007. Epub 2020 Jul 14

Parker C, Nilsson S, Heinrich D, Helle SI, O’Sullivan JM, Fosså SD, Chodacki A, Wiechno P, Logue J, Seke M, Widmark A, Johannessen DC, Hoskin P, Bottomley D, James ND, Solberg A, Syndikus I, Kliment J, Wedel S, Boehmer S, Dall’Oglio M, Franzén L, Coleman R, Vogelzang NJ, O’Bryan-Tear CG, Staudacher K, Garcia-Vargas J, Shan M, Bruland ØS, Sartor O; ALSYMPCA Investigators. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3):213-23. doi: 10.1056/NEJMoa1213755

Bjurlin MA, Kamecki H, Gordon T, Krajewski W, Matulewicz RS, Małkiewicz B, Demkow T, Sosnowski R. Alternative tobacco products use and its impact on urologic health – will the lesser evil still be evil? A commentary and review of literature. Cent European J Urol. 2021;74(2):152-160. doi: 10.5173/ceju.2021.0110. Epub 2021 May 13

Sosnowski R, Kamecki H, Joniau S, Walz J, Dowling J, Behrendt M, Klaassen Z, Palou J, van Poppel H. Uro-oncology in the era of social distancing: the principles of patient-centered online consultations during the COVID-19 pandemic. Cent European J Urol. 2020;73(3):260-264. doi: 10.5173/ceju.2020.0171. Epub 2020 Jul 28

Wiechno P, Kalinowski T, Itrych B, Sikora-Kupis B, Demkow T, Karwański M. Prognostic factors in patients undergoing lymphadenectomy for squamous cell carcinoma of the penis. Urol Int. 2014;92(2):194-201. doi: 10.1159/000353095. Epub 2013 Sep 17