Kierownik Kliniki

 

 

 

prof. dr hab. n med. Mariusz Bidziński

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Marta Mitruczuk

 

Oddział zabiegowy

Kierownik Oddziału Zabiegowego – Profesor Instytutu dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski

 dr n. med. Agnieszka Rychlik

dr n. med. Szymon Piątek

dr n.med. Jerzy Kuśnierz

lek.med. Małgorzata Figat

 

Oddział zachowawczy

Kierownik Oddziału Zachowawczego – dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska

lek.med. Magdalena Kowalska

dr n.med. Małgorzata Kuc-Rajca

lek.med. Krzysztof Zawiślak

dr n. med. Anna Fritz-Rdzanek

dr hab.n. med. Joanna Jońska-Gmyrek

lek. med. Adam Szostak

lek. Med. Halszka Kołaczkowska-Dudziec

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa, wejście A, II piętro

 Sekretariat naukowy

mgr Wioletta Lutze-Birk (koordynator sekretariatu) tel. 22 546 22 68,

 @: wioletta.lutze-birk@nio.gov.pl

Agnieszka Świątkiewicz tel. 22 546 24 54,

 @: agnieszka.swiatkiewicz@nio.gov.pl

 

Gabinet konsultacyjny G2AMB

Irena Bednarek tel. 22 546 24 99

 @: irena.bednarek@nio.gov.pl

 

Punkt pielęgniarski – część zabiegowa

Pielęgniarka koordynująca – mgr Aneta Muś

 tel. 22 546 21 96

@: aneta.mus@nio.gov.pl

 

Punkt pielęgniarski – część zachowawcza

Pielęgniarka koordynująca – mgr Edyta Wróblewska

tel. 22 546 50 59

 @: edyta.wroblewska@nio.gov.pl

 

 

OPIS KLINIKI

 

Leczenie chirurgiczne

W Klinice realizowane są wszystkie, w tym najbardziej skomplikowane procedury chirurgiczne wykorzystywane do leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych. Szczególną uwagę poświęca się terapii chorych na nowotwory jajnika. Leczymy zarówno guzy pierwotnie rozpoznane jak i nawrotowe. Posiadamy możliwości zastosowania w wybranych przypadkach procedury HIPEC (operacja cytoredukcyjna połączona z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii). U chorych na raka jajnika stosujemy także klasyczną chemioterapię dootrzewnową, która jest polecanym standardem w USA. Dodatkową możliwością leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią jest możliwość leczenia guzów nawrotowych z zastosowaniem radioterapii śród i okołooperacyjnej. Wyjątkowa metoda, stosowana w niewielu polskich ośrodkach, ze względu na ograniczoną dostępność przenośnego przyśpieszacza liniowego. Powszechne jest zastosowanie oznaczania lokalizacji węzła wartowniczego, inaczej mówiąc pierwszego węzła spływu chłonki. Dotyczy to chorych z nowotworami sromu i nowotworami szyjki a także trzonu macicy. Ta taktyka postępowania pozwala bezpiecznie zmniejszyć zakres chirurgii. Stały dostęp chorych do wszechstronnej rehabilitacji, skutkuje szybką rekonwalescencją pooperacyjną i krótkim pobytem w Klinice.

Leczenie metodą radioterapii

Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej. Osoby te posiadają także specjalizacje z ginekologii, co wyraźnie wyróżnia umiejętności kolegów w zakresie radioterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych. Dostęp do nowoczesnych metod planowania i leczenia pozwala stosować niestandardowe techniki leczenia a tym samym zapewniać optymalniejsze wyniki terapii. Stosowana jest także metoda jednoczasowej z radioterapią hipertermii.

Leczenie systemowe (chemioterapia i leczenie celowane)

Współczesne wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych poprawiają się dzięki zastosowaniu coraz częściej stosowanym lekom ukierunkowanym molekularnie. Sprawia to że lek działa wyłącznie na komórki guza nowotworowego. Obecnie posiadamy w rutynowej praktyce klinicznej inhibitory śródnaczyniowego czynnika wzrostu jak i białka PARP. Leki te dedykowane są głównie dla chorych z rakiem jajnika. Oprócz tych standardowych cząsteczek w Klinice prowadzone są badania kliniczne pozwalające na zastosowanie niestandardowych terapii. Zespół lekarski prowadzący tę terapię składa się z lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Dla zapobieżenia części skutków ubocznych chemioterapii, w Klinice stosowany jest m.in. system do chłodzenia skóry głowy. Bardzo kompleksowo stosowana procedura premedykacji przed chemioterapią pozwala zminimalizować efekty toksyczne leczenia systemowego. Leczenie można stosować zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

 

Pacjentki zakwalifikowane do zabiegów operacyjnych wielodniowych

Jeśli termin przyjęcia wyznaczony jest na poniedziałek, wtorek lub środę należy zgłosić się o godzinie 8:30 do Izby Przyjęć I (wejście A).

Jeśli termin przyjęcia wyznaczony jest na niedzielę należy zgłosić się do godziny 10:00 do Izby przyjęć (wejście A).

 Należy mieć ze sobą:

  • Dowód osobisty,
  • Aktualny wynik testu SARS-COV -@ (wymaz PCR),
  • Wyniki badań (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, mocznik, kreatynina, EKG, TSH, FT3, FT4, rtg klatki piersiowej (albo TK klatki piersiowej j. brzusznej i miednicy) – jeśli badania były wykonywane poza NIO-PIB. Wyniki badań wykonanych w NIO-PIB są dostępne w systemie komputerowym – nie ma potrzeby ich odbierania,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym – w przypadku osób z chorobami przewlekłymi np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy,
  • Rzeczy osobiste: koszula nocna, kapcie i szlafrok, leki.

W dniu przyjęcia należy spożyć w domu lekkie śniadanie i przyjąć leki, z wyjątkiem doustnych leków p/zakrzepowych, które na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić. Odstawienie leków należy uzgodnić z lekarzem rodzinnym. Doustne leki p/cukrzycowe także należy odstawić przed zabiegiem. Przestawienie na insulinę jest niezbędne w okresie przedoperacyjnym. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub konieczności zmiany terminu z powodów osobistych, infekcji, opryszczki wirusowej, miesiączki należy zgłosić ten fakt telefonicznie 22 546 32 14 w godzinach 8-13 pon-pt.

W przypadku pacjentek zakwalifikowanych do zabiegu w trybie jednodniowym

W dniu zabiegu należy zgłosić się do Izby Przyjęć w wejściu A o godz 7:00.

Należy mieć ze sobą:

  • Dowód osobisty,
  • Aktualny wynik testu na SARS-COV-2 (wymaz PCR lub Rapid wykonany na miejscu – decyzja lekarza kwalifikującego),
  • Wyniki badań (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, mocznik, kreatynina, EKG, TSH, FT3, FT4 – jeśli były wykonane poza NIO-PIB,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym – w przypadku osób z chorobami przewlekłymi np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy,
  • Rzeczy osobiste: koszula nocna, kapcie i szlafrok.

Przygotowanie do zabiegu: Zabiegi wykonywane są w krótkim znieczuleniu dożylnym, w szczególnych sytuacjach w znieczuleniu miejscowym. W związku z powyższym w dniu zabiegu należy być na czczo!!! Tzn. bez jedzenia, bez picia, nie wolno palić papierosów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Sentinel lymph node in Rychlik Agnieszka, Bidziński Mariusz, Rzepka Jakub, Piątek Szymon: vulvar cancer, w: Chinese Clinical Oncology, AME Publishing Company, 2020, DOI:10.21037/cco-20-202

List (do redakcji czasopism) Zapardiel I., Gracia M., Rychlik Agnieszka, Querleu D.: Adapting Radicality in Early Cervical Cancer When Quality of Life Becomes a Prominent Issue, w: Annals of Surgical Oncology, 2020, ss. 1-2, DOI:10.1245/s10434-020-09193-z

Praca oryginalna opublikowana w całości Penson R.T., Valencia R.V., Cibula D., Colombo N., Leath III, Bidziński Mariusz, Kim Joo-Hang , Nam J.H., Mądry Radosław, Hernández C., Mora P.A.R., Ryu S.Y., Milenkova T., Lowe E.S., Barker L., Scambia G.: Olaparib versus nonplatinum chemotherapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a germline BRCA1/2 mutation (SOLO3): A randomized phase III trial, w: Journal of Clinical Oncology, vol. 38, nr 11, 2020, ss. 1164-1174, DOI:10.1200/JCO.19.02745 Piątek Szymon, Golawski K., Panek Grzegorz, Bidziński Mariusz, Wielgos M.: Clinicopathological factors of pelvic lymph nodes involvement in advanced serous ovarian cancer, w: Ginekologia Polska, vol. 91, nr 2, 2020, ss. 68-72, DOI:10.5603/GP.2020.0019 Piątek Szymon, Michalski Wojciech, Benke Małgorzata, Dańska-Bidzińska Anna, Bidziński Mariusz: Retrospective analysis of the diagnostic effectiveness of the sentinel lymph node biopsy (SLNB) in vulvar cancer, w: Ginekologia polska, vol. 91, nr 7, 2020, ss. 379-382, DOI:10.5603/GP.2020.0079

Piątek Szymon, Panek Grzegorz, Lewandowski Z., Bidziński Mariusz, Piatek D., Kosinski P., Wielgos M.: Rising serum CA-125 levels within the normal range is strongly associated recurrence risk and survival of ovarian cancer, w: Journal of Ovarian Research, vol. 13, nr 1, 2020, ss. 1-10, DOI:10.1186/s13048-020-00681-0

Vergote I., Powell M.A., Teneriello M.G., Miller D.S., Gimeno-García A., Mikheeva O.N., Bidziński Mariusz, Cebotaru C.L., Dutcus C.E., Ren M., Kadowaki T., Funahashi Y., Penson R.T.: Second-line lenvatinib in patients with recurrent endometrial cancer, w: Gynecologic Oncology, vol. 156, nr 3, 2020, ss. 575-582, DOI:10.1016/j.ygyno. 2019.12.039

Praca poglądowa Nowakowski Andrzej, Arbyn Marc, Turkot Maryla H., Wieszczy Paulina, Miłosz Kinga, Kamiński Michał F., Didkowska Joanna, Bidziński Mariusz, Olszewski Włodzimierz, Mirosław Wielgoś, Krzakowski Maciej, Kuchar Ernest, Walewski Jan: A roadmap for a comprehensive control of cervical cancer in Poland: integration of available solutions into current practice in primary and secondary prevention, w: European Journal of Cancer Prevention, vol. 29, nr 2, 2020, ss. 157-164, DOI:10.1097/CEJ.0000000000000528