Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się wzory skierowań przeznaczone dla zleceniodawców zewnętrznych.

Formularz skierowania na diagnostyczne badanie genetyczne (mutacje somatyczne PDGiMN)
Formularz skierowania na badanie genetyczne (predyspozycje genetyczne,mutacje germinalne PDGiMN )
Formularz skierowania na diagnostyczne badanie genetyczne (mutacje somatyczne,ctDNA PWiWMTD )
Skierowanie na badanie cytogenetyczne w SPC
Formularz-skierowania-na-platne-badadnia-laboratoryjne-SPDL
Wzór skierowania na płatne badania laboratoryjne do PMN
Skierowanie na płatne badania laboratoryjne do zakładu mikrobiologii klinicznej

 

Wzory skierowań:
1. Skierowanie na badanie histopatologiczne
2. Skierowanie na badanie cytologiczne
3. Skierowanie na badanie konsultacyjne
4. Skierowanie na badanie mikroskopowo-elektronowe
5. Skierowanie na badanie kwalifikacji do badań dodatkowych
6. Skierowanie na badanie cytologii ginekologicznej
7. Skierowanie na badanie śródoperacyjne

Poniżej znajdą Państwo dokumenty przydatne dla prawidłowego zlecenia i uzyskania rezultatu  badania genetycznego.

Formularz świadomej zgody Pacjenta na wykonanie diagnostycznego badania genetycznego PDGiMN
Formularz świadomej zgody Pacjenta na wykonanie badania predyspozycji genetycznych PDGiMN
Formularz świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego PWiWMTD
Formularz Świadomej Zgody Pacjenta na badanie cytogenetyczne SPC 

UWAGA: Uzyskanie zgody pacjenta na badanie genetyczne leży w gestii lekarza kierującego. Oryginał zgody pacjenta pozostaje w jego dokumentacji w ośrodku kierującym.