Zakład Profilaktyki Nowotworów jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się profilaktyką wtórną nowotworów w Polsce.

Swoją działalność realizuje w płaszczyźnie klinicznej, administracyjnej, naukowej i edukacyjnej.

W ramach działalności klinicznej wykonuje:

 1. Badania przesiewowe raka piersi (mammografia przesiewowa), raka jelita grubego (kolonoskopia przesiewowa) i raka szyjki macicy (cytologia ginekologiczna).
 2. Konsultacje i zabiegi specjalistyczne na etapie diagnostyki pogłębionej u osób z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego (m.in. kolonoskopia z usuwaniem polipów, kolposkopia, małe zabiegi ginekologiczne, USG piersi)
 3. Badania endoskopowe z zaawansowanymi technikami obrazowania w ramach nadzoru onkologicznego u pacjentów z przełykiem Barretta (w ramach Krajowego Rejestru Przełyku Barretta), wieloletnimi nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, zmianami przednowotworowymi żołądka i inne
 4. Porady onkologiczne w zakresie oceny zmian skóry, w tym wykonywanie badań dermatoskopowych
 5. Prowadzi opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

W ramach działalności administracyjnej koordynuje centralnie trzy populacyjne programy profilaktyczne:

 1. Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego (wspólnie z Kliniką Gastroenterologii Onkologicznej)
 2. Program profilaktyki raka piersi
 3. Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach działalności naukowej realizuje:

 1. Ewaluację skuteczności populacyjnych programów profilaktycznych we współpracy z Kliniką Gastroenterologii Onkologicznej COI oraz Uniwersytetem w Oslo
 2. Program NordICC (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer) – pierwsze na świecie badanie z randomizacją dotyczące skuteczności przesiewowej kolonoskopii w raku jelita grubego (wspólnie z Kliniką Gastroenterologii Onkologicznej)
 3. Projekt EPoS: European Polyp Surveillance Study – grupa powiązanych badań z randomizacją dotycząca nadzoru endoskopowego po usunięciu polipów jelita grubego (wspólnie z Kliniką Gastroenterologii Onkologicznej)

W ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej liczne szkolenia dotyczące populacyjnych programów profilaktycznych raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy.

 

Zakład mieści się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów

W.K. Roentgen 5, 02-781 Warszawa

Sekretariat:

22 546 30 67,

22 546 30 21