Czasopismo „Nowotwory”

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, publikujący artykuły z czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology”, a ponadto m.in. materiały informacyjne i kronikarskie, oceny książek, sprawozdania, wspomnienia, Journal Club, Kalendarium PTO, komunikaty.

Tytuł „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY nawiązuje do tradycji: przez pierwsze lata (od 1923 roku) nasze pismo ukazywało się pod tytułem: „Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka”; w 1928 roku dodano słowo „NOWOTWORY”.

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM


Od Redakcji

Od stycznia 2022 roku pismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej z otwartym dostępem dla wszystkich prenumeratorów. Ponadto w wersji elektronicznej ukazuje się anglojęzyczne czasopismo „Nowotwory. Journal of Oncology”. Ono także ma otwarty dostęp (open access) dla wszystkich zainteresowanych. Zwiększa to niewątpliwie zasięg publikowanych prac i ułatwia włączanie do międzynarodowych baz danych.

Wersja anglojęzyczna zawiera m.in. artykuły oryginalne, przeglądowe, dział Pictures in oncology. To ona jest wersją podstawową – utrzymuje dotychczasowy tytuł: „Nowotwory. Journal of Oncology” i numer bibliograficzny ISSN oraz zachowuje ciągłość numeracji roczników, tomów i stron. Ona też podlega okresowej ocenie parametrycznej i obecnie ma 100 punktów przyznanych przez MEiN. Wszelkie cytowania prac publikowanych w naszym piśmie muszą odnosić się do tej wersji.

  • Obecnie przyjmujemy prace wyłącznie w języku angielskim. Każdą z nich przekazujemy do korekty native speakerowi, który z nami współpracuje.
  • W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, po uprzednim porozumieniu z redakcją, możliwe jest złożenie manuskryptu w języku polskim.
  • Wszystkie prace należy deponować wyłącznie poprzez elektroniczny system obsługi manuskryptów na stronie internetowej nowotwory.edu.pl w zakładce Zdeponuj artykuł.

Redaktor naczelny

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM


Kontakt z redakcją:

awrzesien@nowotwory.edu.pl

redakcja@nowotwory.edu.pl

tel. 512 177 774

www.nowotwory.edu.pl

 


„Nowotwory. Journal of Oncology”, established in 1923 is the official bimonthly journal of the Polish Society of Oncology, The Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology and of the Polish Society of Surgical Oncology. The Journal publishes original papers, review articles, case reports, letters to editor, book reviews, editorial comments and history notes covering all aspects of oncology but focusing on clinical studies, both research and treatment oriented with contributions from fields of epidemiology, tumor pathology, radiobiology and radiation physics.

The Journal has been included in the register of journals and proceedings of international conferences published by The Polish Ministry of Education and Science on February 9th, 2021 with 100 points awarded.

Editor-in-Chief: prof. Wojciech M. Wysocki, MD, PhD.

Contact:

awrzesien@nowotwory.edu.pl

redakcja@nowotwory.edu.pl

tel. 512 177 774

www.nowotwory.edu.pl