Poniższa strona zawiera listę projektów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, które są finansowane z budżetu państwa.

 

Nazwa Termin realizacji Kwota dofinansowania Cel projektu Źródło finansowania Stan projektu Link do projektu
„Welcome NIO” od 2021-06-01 do 2023-05-31 366 300,-  

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

 

W trakcie LINK