• Pełnomocnicy Dyrektora podlegli bezpośrednio Dyrektorowi prof. dr hab. n. med. Janowi Walewskiemu
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Wytycznych i Standardów Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Badawczych i Ewaluacji
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Przeddyplomowego
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Podyplomowego
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zapobiegania, Przeciwdziałania i Zwalczania Choroby Zakaźnej Wywołanej Wirusem SARS-CoV-2
   Rozwiń
   • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych