• Jednostki Działalności podległe Zastępcy Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych prof. dr hab. n. med. Piotrowi Rutkowskiemu 
    • Zakład Matematyki Onkologicznej
    • Dział Badań Klinicznych
    • Oddział Badań Wczesnych Faz
    • Dział Monitorowania i Koordynacji Narodowej Strategii Onkologicznej