• Adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
      tel. 22 546-22-14, fax 22 546-31-90
      e-mail: dyrektor@nio.gov.pl

 

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej hematologii, transplantologii klinicznej. Certyfikat Foreign Medical Graduates Examination in Medical Sciences ECFMG (1992). Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (2010-), Oddziału Intensywnej Terapii Hematoonkologicznej (2001-2010), Oddziału Chorób Limfoproliferacyjnych Sekcja A (1994–2001); Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku (EBMT CIC 800) (1998-obecnie); Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu (1991–1995, 2003–2007, 2009–2012, 2012–2016). Konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej na Mazowszu (2011–2013).

Staże naukowe i zawodowe: Kantonsspital Winterthur, Szwajcaria (1975), Uniwersytet w Getyndze, Niemcy (1976), Montefiore Medical Center/ Albert Einstein Cancer Center w Nowym Jorku, USA (1987–1988, 1992); Profesor wizytujący w: St. Bartholomew’s Hospital w Londynie (1993), The Cleveland Clinic Foundation, Cancer Center (1995), The Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle (1999).

Prof. Walewski miał znaczący wkład w optymalizację leczenia dla chłoniaka Burkitta i chłoniaka limfoblastycznego T-komórkowego, realizację programu klinicznego dla transplantacji komórek krwiotwórczych, prowadził badania kliniczne nad szczepionkami z komórek dendrytycznych dla indolentnych chłoniaków, badania nad przeciwciałami monoklonalnymi i nowymi lekami dla chorych na chłoniaki, szpiczaka mnogiego i CLL; współpracował w ramach projektów badawczych z EBMT, NCRI UK, MRC Research UK, EORTC, HOVON, European Leukemia Net, European MCL Network, German Multicentre Adult ALL Study Group (GMALL), International Extranodal Lymhoma Study Group, German Hodgkin Study Group, European Lymphoma Institute. Profesor Walewski był krajowym koordynatorem badań klinicznych PLRG-4 i PLRG-8 prowadzonych w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, jest założycielem i wiceprezesem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) ds. nowotworów układu krwiotwórczego (kadencja 2015-2016).

Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Jest współredaktorem czasopism: Medical Oncology, Springer (2010–2014), Nowotwory Journal of Oncology oraz Oncology in Clinical Practice.