Profilaktyka zdrowotna – są to wszelkie działania zmierzające do zapobiegania chorobom, poprzez ich odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie. Profilaktykę można podzielić na wczesną – jest to utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, pierwotną – polegającą na zapobieganiu chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, wtórną – jest to zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (np. organizowanie badań przesiewowych, badanie skriningowych) i wreszcie profilaktyka tzw. III fazy – polegająca na zahamowaniu postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

Kierując się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, w naszych poradniach specjalistycznych wykonujemy szereg badań profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie chorobie nowotworowej oraz konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

Nasz wysoko wykwalifikowany personel zna i rozumie Państwa obawy dotyczące badań profilaktycznych. Dlatego każdego z Państwa potraktujemy indywidualnie, życzliwie i z troską. Chcemy zapewnić Państwu maksimum komfortu i intymności.