Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce składająca się z trzech oddziałów: w Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje blisko 400 tysięcy, a hospitalizujemy ponad 50 tys. Pacjentów. Pacjentów, których skutecznie leczy sztab najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii.

W skład Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wchodzą m.in. jednostki :

Prowadzące działalność kliniczną:

Nowotworów Głowy i Szyi

Gastroenterologii Onkologicznej

Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej

Nowotworów Układu Chłonnego

Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjne

Nowotworów Układu Moczowego

Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Chemioterapii Dziennej

Ginekologii Onkologicznej

Nowotworów Układu Nerwowego

 Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków

Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych

Onkologii i Radioterapii

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Izba Przyjęć Izba Przyjęć I Oddział Badań Wczesnych Faz

Poradnia Medycyny Pracy

Prowadzące działalność naukową:

Zakład Radioterapii

Zakład Brachyterapii

Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Rehabilitacji

Zakład Radiologii I i II

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Zakład Genetyki

Zakład Immunologii

Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Zakład Matematyki Onkologicznej

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

Samodzielna Pracownia Biobankowania Krwi

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Planowania i Leczenia Napromienianiem Kliniki Onkologii i Radioterapii


Dział Badań Klinicznych, wieloletnie doświadczenie naukowe, unikalne możliwości rekrutacji chorych do badań klinicznych, oraz nowocześnie zorganizowana apteka szpitalna – stanowią podstawę do prowadzenia badań klinicznych (akademickich i komercyjnych) na światowym poziomie.