OncoTransfer sp. z o.o. to spółka celowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (dawniej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie), powołana aktem notarialnym 23 stycznia 2019, za zgodą Rady Naukowej i Ministerstwa Zdrowia.

Celem działania Spółki jest komercjalizacja wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki.

Spółka posiadając dostęp do know-how Narodowego Instytutu Onkologii oferuje podmiotom gospodarczym m.in. specjalistyczne usługi laboratoryjne, usługi edukacyjne, konsultacje merytoryczne, publikacje. Istnieje możliwość przygotowywania analiz, tworzenia raportów.

Oncotransfer wspiera aktywnie działalność innowacyjną pracowników naukowych m.in. poprzez udzielanie grantów na badania, poszukiwanie zewnętrznego finansowania działalności B+R, łącząc naukę z biznesem. Spółka zapewnia ocenę potencjału komercyjnego oraz wycenę wartości komercyjnej prowadzonych badań oraz ich wyników, pomoc w opatentowaniu wyników badań, sprzedaży licencji. Podmiot oferuje również pomoc w założeniu spółek typu spin-off.

 

Zapraszamy na stronę internetową http://oncotransfer.coi.pl/