Nagroda dla Małgorzaty Szostakowskiej-Rodzoś

0

Doktorantka Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Małgorzata Szostakowska-Rodzoś otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację swoich wyników na międzynarodowej konferencji „XV Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology”, która odbyła się w dniach 24-27.XI.2019 roku, w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

Nasze badania skupiają się na poszukiwaniu nieinwazyjnych markerów dla oporności i progresji nowotworów. Obecnie, zajmuję się realizacją badań do projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/NZ2/03473) pt. „Analiza heterogenności krążących komórek nowotworowych w różnych podtypach biologicznych raka piersi”. Moim głównym zadaniem jest analiza próbek krwi pod kątem obecności w nich komórek nowotworowych. Następnie zidentyfikowane komórki (jeżeli znajdują się w preparacie) charakteryzuję za pomocą markerów powierzchniowych oraz genetycznych. Nowotwory są bardzo różnorodne, w związku z tym naszym głównym celem jest identyfikacja, które typy komórek odnajdywanych w krwiobiegu mogą mieć znaczenie kliniczne – mówi laureatka Małgorzata Szostakowska-Rodzoś.

 


Nagroda na IV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na IV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej pt.: „Biologia – Medycyna – Terapia”, który odbył się w dniach 22-25 maja 2019 r. w Szczawnicy, mgr Katarzyna Siennicka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej otrzymała dwie nagrody w sesji Młodych Naukowców:

  • I miejsce za prezentację ustną pt. „Badanie zależności pomiędzy morfologicznymi i czynnościowymi parametrami mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (ASC) a wiekiem szczura – dawcy komórek”
  • III miejsce za prezentację plakatu pt. „Próba modyfikacji popromiennego uszkodzenia i naprawy tkanek przeszczepem mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC) – poszukiwanie przesłanek dla nowej metody terapeutycznej”

 


Podziękowania dla Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wyraził podziękowanie Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie za wsparcie działań Funduszu na rzecz dzieci.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (zwany dalej Funduszem) od wielu lat prowadzi program, który rozwija zainteresowania i zdolności młodych ludzi.

Fundusz umożliwia młodym ludziom dostęp do laboratoriów, bibliotek i archiwów oraz umożliwia podejmowania pracy badawczej pod kierunkiem znakomitych specjalistów, koncertowania, wystawiania prac plastycznych i udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych artystów.

Fundusz stara się obudzić w młodych uzdolnionych ludziach ciekawość świata i dać im narzędzia do jej zaspokajania.

Wszyscy współpracujący z Funduszem naukowcy i artyści to wolontariusze.

 


Pracownicy Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymali dwie nagrody

Szanowni Państwo!
Dział Nauki z przyjemnością informuje, że na Konferencji Naukowej dla studentów i młodych lekarzy – The XVI International Medical Scientific Conference for Students & Young Doctors, która odbyła się w dniach 8-13 października 2018 r. w Bułgarii pracownicy Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymali dwie nagrody:

  • mgr inż. Małgorzata Stachowiak otrzymała I nagrodę za prezentację plakatu pt.: „Analysis of expression of vitamin D receptor and alfa-1-hydroxylase in clear cell renal cell carcinoma”,
  • mgr Joanna Szarkowska otrzymała I nagrodę za doniesienie ustne pt.: „Downregulation of BRCA1 and CTCF protein in clear cell renal cellular carcinoma”.

 

 

 

 

 


II nagroda w IV Konkursie Prezentacji Naukowych

Szanowni Państwo!
Dział Nauki z przyjemnością informuje, że w dn. 6 października 2018 r. mgr inż. Iga Jancewicz z Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymała II nagrodę w IV Konkursie Prezentacji Naukowych organizowanym przez: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Krakowski Komitet Zwalczania Raka za przedstawienie pracy pt.: „Rola białka BRM-ATPazy kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w TNCB”.

 

 

 

 

 


Nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Szanowni Państwo! Dział Nauki z przyjemnością informuje, że 30 sierpnia 2018 roku dr hab. Elżbieta Sarnowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za pracę pt. „Evaluation of the role of downregulation of SNF5/INI1 core subunit of SWI/SNF complex in clear cell renal cell carcinoma development” opublikowaną w 2017 roku w czasopiśmie zagranicznym