Poradnia oferuje bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla osób, które chcą rzucić palenie. Wizyta w Poradni nie wymaga skierowania.

Każdy pacjent w ramach ubezpieczenia NFZ ma możliwość wykonania podstawowych badań diagnostycznych:

  • pomiaru ciśnienia krwi
  • pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Poradnia oferuje konsultacje lekarskie i wsparcie psychologiczne.

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek – piątek: 16.00 –19.00

Informacja i zapisy:

  • poniedziałek – piątek: 09.00 –21.00; tel : 22 211 80 15

Dodatkowe informacje i konsultacje dla osób rzucających palenie można uzyskać w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00-21:00 oraz w soboty w godz.: 09:00-15:00; tel: 801 108 108 (Koszt całego połączenia z telefonu stacjonarnego – 1 impuls). Dla telefonów komórkowych 22 211 80 15

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP)

Zadzwoń: 801 108 108

Poradnia Pomocy Palącym współpracuje na stałe z ogólnopolską Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym, w której można uzyskać dodatkowe informacje i konsultacje dla osób rzucających palenie.

TPPP jest ogólnopolską specjalistyczną placówką świadczącą poradnictwo przez telefon dla osób, których dotyczy problem uzależnienia od tytoniu. Działa przy Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów

TPPP pełnieni funkcję telefonu zaufania i wsparcia dla osób o różnych stopniach motywacji do rzucenia palenia. Pacjenci Poradni mogą też uzyskać informacje o metodach pomagających w walce z uzależnieniem od tytoniu lub w utrzymaniu abstynencji papierosowej. W oparciu o Europejski Kodeks Walki z Rakiem udzielane są też informacje na temat czynników rozwoju nowotworów oraz stylu życia chroniącego przed zachorowaniem. Prowadzona jest również strona internetowa: www.jakrzucicpalenie.pl oferująca informacje i poradnictwo.

Informacja o numerze TPPP stanowi treść jednego z ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 31, poz. 275).

Godziny pracy Poradni: poniedziałek – piątek: 09:00 -21:00; sobota: 09:00-15:00