• Jednostki Działalności Administracyjnej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji mgr Marcinowi Ozygale
  • Koordynator ds. Inwestycji
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Techniczny
  • Dział Funduszy Zewnętrznych
  • Dział Organizacyjny
  • Dział Systemów Zarządzania