Kierownik Kliniki

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

 

 

 

 

 

 

Oddział Zabiegowy

 

Kierownik Oddziału – dr n. med. Maciej Głogowski

Dr n.med. Mariusz Żmijewski

Dr n. med Łukasz Talarek

Lek. Robert Włodarczyk

Dr n med. Witold Stankiewicz-Trybowski

 

 

Oddział Zachowawczy

 

Kierownik Oddziału Zachowawczego – Prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski

Dr n med. Magdalena Knetki-Wróblewska

Dr hab. n med. Adam Płużański

Dr n med. Marta Olszyna-Serementa

Lek. Anna Janowicz-Żebrowska

Lek. Paweł Badurak

Dr n med Piotr Jaśkiewicz

Dr n med Aleksandra Piórek

Lek Katarzyna Zajda

Lek Kinga Winiarczyk

Lek Sylwia Tabor

Dr n med Magdalena Zaborowska-Szmit

Lek Magdalena Borucka

 

DANE KONTAKTOWE

 

W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa, wejście A, IV piętro

Sekretariat Kliniki

Tel. 22 546 – 21 69

@: sekretariat4@nio.gov.pl

 

Oddział Zabiegowy

Punkt pielęgniarski – tel.: 22 546 2801

 

Oddział Zachowawczy

Punkt Pielęgniarski – tel.: 22 546 2802

 

 

OPIS KLINIKI

  

Leczone nowotwory

 • Niedrobnokomórkowy Rak Płuca
 • Drobnokomórkowy Rak Płuca
 • Złośliwy Międzybłoniak Opłucnej
 • Pierwotne Nowotwory Grasicy
 • Rakowiaki W Lokalizacji Płucnej
 • Pierwotne Zarodkowe Nowotwory Śródpiersia
 • Nowotwory pierwotne i wtórne ściany klatki piersiowej
 • Chirurgiczne leczenie przerzutów do płuc
 1. Diagnostyka inwazyjna ( bronchofiberoskopia, EBUS,EUS-b, mediastinoskopia, VATS, biopsja guzów pod kontrolą tomografii komputerowej) w przypadku podejrzenia nowotworów płuca, śródpiersia i ściany klatki piersiowej;
 2. Leczenie radyklane NDRP w stopniu zaawansowania I i II- chirurgiczne i z użyciem technologii SBRT;
 3. Leczenie chirurgiczne przerzutów do płuc nowotworów innych lokalizacji pierwotnych również jako element leczenia skojarzonego oraz w oddzielnym punkcie diagnostyka i leczenie chirurgiczne nowotworów śródpiersia;
 4. Leczenie skojarzone chorych na NDRP w stadium zaawansowania miejscowego metodą radiochemioterapii (sekwencyjnej i jednoczasowej) z planowaniem konformalnym (3D, 4D, IMRT);
 5. Leczenie konsolidujące durwalumabem po jednoczasowej radiochemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca;
 6. Leczenie radykalne chorych na NDRP z udziałem samodzielnej radioterapii 3D, 4D, IMRT;
 7. Leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – leczenie ukierunkowane molekularnie (EGFR, ALK, ROS-1, BRAF, RET, KRAS, MET, NTRK, HER-2 i inne zaburzenia molekularne o niskim odsetku występowania);
 8. leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – immunoterapia (1 linia leczenia w monoterapii; 1 linia leczenia w skojarzeniu z chemioterapią, 2 i kolejne linie leczenia);
 9. Leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – radioterapia;
 10. Leczenie chorych na NDRP (wszystkie stopnie zaawansowania) w ramach badań klinicznych fazy I, II i III;.
 11. Leczenie radykalne chorych na DRP metodą skojarzoną (radiochemioterapia jednoczasowa lub sekwencyjna);
 12. Leczenie paliatywne chorych na DRP (chemioterapia i radioterapia);
 13. Leczenie radykalne chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej z zastosowaniem radiochemioterapii z planowaniem IMRT i radioterapii uzupełniającej techniką IMRT;
 14. Leczenie paliatywne chorych na złośliwego miedzybłoniaka opłucnej (leczenie chirurgiczne, chemioterapia i radioterapia);
 15. Leczenie chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej (wszystkie stopnie zaawansowania) w ramach badań klinicznych fazy II i III;
 16. Leczenie radykalne chorych na nowotwory grasicy (leczenie chirurgiczne, chemioterapia neoadiuwantowa, uzupełniająca radioterapia pooperacyjna 3D, 4D, IMRT, radiochemioterapia sekwencyjna z planowaniem 3D, 4D, IMRT, radioterapia samodzielna konformalna 3D, 4D, IMRT);
 17. Leczenie paliatywne chorych na nowotwory grasicy (chemioterapia i radioterapia);
 18. Leczenie radykalne chorych na pierwotne nowotwory tchawicy (radioterapia uzupełniająca konformalna 3D, 4D, IMRT, radiochemioterapia z planowaniem 3D);
 19. Leczenie paliatywne chorych na pierwotne nowotwory tchawicy (radioterapia i chemioterapia);
 20. Leczenie paliatywne (VATS) nawracającego nowotworowego wysięku w jamie opłucnej;
 21. Leczenie chirurgiczne nowotworów pierwotnych i wtórnych ściany klatki piersiowej ( żeber, mostka) wraz z rekonstrukcją;
 22. Leczenie chorych na nowotwory klatki piersiowej o rzadkim występowaniu (radioterapia IMRT, 4D, chemioterapia, leczenie wspomagające).

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

 

 

Każdy pacjent wymagający hospitalizacji w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej jest pierwotnie konsultowany w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej i kwalifikowany do przyjęcia.

Każdy pacjent wymagający hospitalizacji w Oddziale Zachowawczym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej jest pierwotnie konsultowany w Poradni i kwalifikowany do przyjęcia.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Health-Related Quality of Life With Carboplatin-Paclitaxel or nab-Paclitaxel With or Without Pembrolizumab in Patients With Metastatic Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer. Mazieres J, Kowalski D, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüş M, Laktionov K, Hermes B, Cicin I, Rodríguez-Cid J, Wilson J, Kato T, Ramlau R, Novello S, Reddy S, Kopp HG, Piperdi B, Li X, Burke T, Paz-Ares L. J Clin Oncol. 2020 Jan 20;38(3):271-280.

Cardiovascular Complications of Systemic Therapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Zaborowska-Szmit M, Krzakowski M, Kowalski DM, Szmit S. J Clin Med. 2020 Apr 27;9(5):1268

ARCTIC: durvalumab with or without tremelimumab as third-line or later treatment of metastatic non-small-cell lung cancer. Planchard D, Reinmuth N, Orlov S, Fischer JR, Sugawara S, Mandziuk S, Marquez-Medina D, Novello S, Takeda Y, Soo R, Park K, McCleod M, Geater SL, Powell M, May R, Scheuring U, Stockman P, Kowalski D. Ann Oncol. 2020 May;31(5):609-618.

 Real-world clinical outcomes of first-generation and second-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in a large cohort of European non-small-cell lung cancer patients. Pluzanski A, Krzakowski M, Kowalski D, Dziadziuszko R. ESMO Open. 2020 Nov;5(6):e001011. doi: 10.1136/esmoopen-2020-001011.

Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-small-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-label, phase 1b study. Sequist LV, Han JY, Ahn MJ, Cho BC, Yu H, Kim SW, Yang JC, Lee JS, Su WC, Kowalski D, Orlov S, Cantarini M, Verheijen RB, Mellemgaard A, Ottesen L, Frewer P, Ou X, Oxnard G. Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):373-386.

First-line nivolumab plus ipilimumab in unresectable malignant pleural mesothelioma (CheckMate 743): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Baas P, Scherpereel A, Nowak AK, Fujimoto N, Peters S, Tsao AS, Mansfield AS, Popat S, Jahan T, Antonia S, Oulkhouir Y, Bautista Y, Cornelissen R, Greillier L, Grossi F, Kowalski D, Rodríguez-Cid J, Aanur P, Oukessou A, Baudelet C, Zalcman G. Lancet. 2021 Jan 30;397(10272):375-386. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32714-8.

Thymic epithelial tumors: Do we know all the prognostic factor? Knetki-Wróblewska M, Kowalski DM, Olszyna-Serementa M, Krzakowski M, Szołkowska M. Thorac Cancer. 2021 Feb;12(3):339-348. doi: 10.1111/1759-7714.13750.

Outcomes With Pembrolizumab Plus Platinum-Based Chemotherapy for Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer and Stable Brain Metastases: Pooled Analysis of KEYNOTE-021, 189, and 407. Powell SF, Rodríguez-Abreu D, Langer CJ, Tafreshi A, Paz-Ares L, Kopp HG, Rodríguez-Cid J, Kowalski DM, Cheng Y, Kurata T, Awad MM, Lin J, Zhao B, Pietanza MC, Piperdi B, Garassino MC. J Thorac Oncol. 2021 Jul 12:S1556-0864(21)02287-5. doi: 10.1016/j.jtho.2021.06.020.

 Metronomic oral vinorelbine in previously untreated advanced non-small-cell lung cancer patients unfit for platinum-based chemotherapy: results of the randomized phase II Tempo Lung trial. Camerini A, Morabito A, Montanino A, Bernabé R, Grossi F, Ramlau R, Ciuleanu TE, Ceresoli GL, Pasello G, de Marinis F, Bosch-Barrera J, Laundreau P, Gautier S, Ta Thanh Minh C, Kowalski D. ESMO Open. 2021 Apr;6(2):100051. doi: 10.1016/j.esmoop.2021.100051.

 Avelumab Versus Docetaxel in Patients With Platinum-Treated Advanced NSCLC: 2-Year Follow-Up From the JAVELIN Lung 200 Phase 3 Trial. Keunchil Park,  Mustafa Özgüro_glu, Johan Vansteenkiste, David Spigel, James C. H. Yang, Hidenobu Ishii, Marina Garassino, Filippo de Marinis, Aleksandra Szczesna, Andreas Polychronis,  Ruchan Uslu, Maciej Krzakowski,  Jong-Seok Lee,  Luana Calabrò, Osvaldo Arén Frontera, Huiling Xiong, Marcis Bajars, Mary Ruisi, Fabrice BarlesiJournal of Thoracic Oncology 2021; 16(8): 1369–1378. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.03.009