STRUKTURA

 

Kierownik Kliniki – dr n.med. Aleksandra Kapała

 

 

 

Zespół

 

Lekarze specjaliści onkologii klinicznej:

lek. med. Konrad Tałasiewicz

lek. med. Robert Omiotek

lek. med. Dominika Jaxa-Larecka

lek. med. Aleksandra Czachowska

dr n. med. Iwona Skoneczna

rezydenci w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej:

lek. med. Barbara Szladowska

 

Specjaliści chorób wewnętrznych:

Lek. med. Elżbieta Kot

 

Lekarze specjaliści medycyny paliatywnej:

Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej –  dr n. med.  Elwira Góraj

lek. med.  Beata Stypuła-Ciuba

lek. med. Roman Wikłacz

 

Lekarze specjaliści kardiologii:

dr n. med. Sławomir Jasek

dr hab. n med. Sebastian Szmit

dr n.med. Patrycja Ozdowska

dr n. med. Anna Borowiec

dr n. med. Tomasz Kulawik

lek. med.  Dorota Kaczmarska

lek. med. Paweł Idziak

lek. med. Blanka Milanowska

lek. med. Agnieszka Żebrowska

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

W.K. Roentgena 5,  02-781 Warszawa

Wejście A, VII piętro

tel. 22 546 22 42

@: kdok@nio.gov.pl

 

 

OPIS KLINIKI

 

Klinika oferuje rodzaj opieki nad pacjentem, który wymaga opieki wielospecjalistycznej. Zajmujemy się specjalistyczną diagnostyką pacjentów z nowotworami o nieznanym punkcie wyjścia (badania obrazowe, endoskopowe, biopsje, cytometria, badania genetyczne i inne).

Prowadzimy terapię onkologiczną (leczenie systemowe i radioterapia) u pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów którzy jednoczasowo wymagają opieki wielospecjalistycznej np. żywienia klinicznego, opieki kardiologicznej czy leczenia bólu.

Leczymy powikłania kardiologiczne terapii onkologicznej.

Prowadzimy leczenie żywieniowe z zakładaniem dostępów do naczyń i przewodu pokarmowego, zakładamy porty naczyniowe.

Prowadzimy leczenie bólu i neuropatii, także w formie zabiegowej (neurolizy, termolezje).

Prowadzimy opiekę nad pacjentem o złożonej sytuacji klinicznej jak: wielochorobowość, konieczność hospitalizacji na czas leczenia onkologicznego. Specjalizujemy się w jednoczasowym prowadzeniu terapii onkologicznej i żywieniowej (żywienie do- i pozajelitowe).

Rodzaje leczonych nowotworów: nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia.

 

Klinika znajduje się na 7 piętrze NIO-PIB. Do swojej dyspozycji posiada 30 łózek, 2 gabinety zabiegowe, 4 gabinety ambulatoryjne i salę chemioterapii jednodniowej. Łóżka szpitalne przeznaczone są dla chorych wymagających diagnostyki onkologicznej w warunkach szpitalnych, chemio- bądź chemioradioterapii, żywienia klinicznego, leczenia kardiologicznego. 7 łózek jest dedykowanych dla pacjentów oddziału medycyny paliatywnej (leczenie bólu i neuropatii).

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

 

Każdy pacjent przyjmowany na klinikę powinien posiadać ze sobą dowód osobisty, oryginały bądź kserokopie dotychczas wykonywanych badań, listę przyjmowanych leków oraz przyjmowane leki specjalistyczne.

Ponadto powinien wyposażyć się w piżamę, szlafrok, kapcie, bieliznę, ręcznik, kosmetyki, własne sztućce oraz kubek.

 

Oddział Diagnostyki Onkologicznej oraz hospitalizacje żywieniowe

Kwalifikacja do hospitalizacji w Oddziale Diagnostyki Onkologicznej lub na pobyt w celu żywienia klinicznego odbywa się w czasie wizyty ambulatoryjnej lub w wyjątkowych sytuacjach na zasadzie przeniesienia pacjenta z innego oddziału lub szpitala – po wcześniejszym uzgodnieniu takiego trybu z kierownikiem kliniki.

Standardowo wskazania do wszczęcia procedur diagnostycznych i żywieniowych oraz ew. konieczność przeprowadzenia ich w warunkach szpitalnych ocenia onkolog na wizycie pacjenta w poradni (uzgodnienie terminu wizyty jest możliwe telefonicznie poprzez Infolinię lub osobiście w głównej rejestracji)

Realizujemy wszystkie tryby przyjęcia do Oddziału (nagły, pilny, planowy) zależnie od wskazań medycznych.

Informacje na temat procedur diagnostycznych i specyfiki przygotowania się do badań, każdy pacjent otrzymuje w Klinice od swojego lekarza prowadzącego.

 

 

Oddział Kardiologii Onkologicznej

Przyjęcie pacjenta do kliniki odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego, po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez kardiologa pracującego w Klinice.

Pacjent zgłaszający się celem hospitalizacji powinien posiadać ze sobą pełną, uzupełnioną i aktualna dokumentację medyczną, szczególnie dokumentację kardiologiczną (informacje kardiologiczne dotyczące zarówno przeprowadzonej diagnostyki i leczenia kardiologicznego w przeszłości jak i aktualnie).

W przypadku badań obrazowych konieczne jest dostarczenie pełnej dokumentacji, również w wersji elektronicznej.

Chory powinien posiadać aktualną informację co do prowadzonego leczenia kardiologicznego w tym pełnej farmakoterapii (nazwy preparatów, dawki i częstość przyjmowania).

Realizujemy wszystkie tryby przyjęcia do Oddziału (nagły, pilny, planowy) zależnie od wskazań medycznych.

 

Oddział Medycyny Paliatywnej

Na konsultację do Poradni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego lub lekarza rodzinnego.

Do oddziału kierują lekarze pracujący w poradni  i oddziale po uprzednim badaniu i ocenie wskazań. Pacjent zgłaszający się celem hospitalizacji powinien posiadać ze sobą pełną, uzupełnioną i aktualna dokumentację medyczną oraz wykaz leków które przyjmuje obecnie i w niedalekiej przeszłości. Jeśli pacjent przyjmowany jest celem wykonania zabiegowego leczenia bólu prosimy o zabranie ze sobą wyników badań obrazowych (rtg, TK, inne).

Pacjenci do implantacji portów naczyniowych zgłaszani są przez lekarzy prowadzących (onkologów) na listę oczekujących (zazwyczaj kilka dni). Zabiegi wykonywane są w ramach hospitalizacji jednodniowej w Klinice Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii. Chory musi posiadać (w dniu zabiegu) aktualne wyniki morfologii krwi i układu krzepnięcia (czas protrombinowy, APTT, d-dimery), wykonane maksymalnie do 2 tygodni przed zabiegiem, w trakcie chemioterapii po podaniu kursu. Leki zaburzające krzepliwość krwi muszą być odstawione.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Certyfikat Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego w latach 2020, 2021.

 

  1. Aleksandra Kapała; Agnieszka Surwiłło-Snarska; Magdalena Jodkiewicz; Andrzej Kawecki. Nutritional Care in Patients with Head and Neck Cancer during Chemoradiotherapy (CRT) and Bioradiotherapy (BRT) Provides Better Compliance with the Treatment Plan. Cancers 2021, 13, 2532.
  2. Aleksandra Kapała; Małgorzata Szlendak; Ewelina Grochowska. Cross-sectional observational study – Investigation of vitamin D concentration in Caucasian cancer patients. what is the adequate dose of vitamin D for these patients? Clinical Nutrition 2021, 40, 3852 -3858.
  3. Aleksandra Kapała; Małgorzata Szlendak; Emilia Motacka. The Anti-Cancer Activity of Lycopene: A Systematic Review of Human and Animal Studies. Nutrients 2022, 14, 5152 .
  4. Marianna Vitaloni; Riccardo Caccialanza; Paula Ravasco; Alfredo Carrato; Aleksandra Kapala; Marian de van der Schueren; Dora Constantinides; Eva Backman; David Chuter; Claudia Santangelo; Zorana Maravic. The impact of nutrition on the lives of patients with digestive cancers: a position paper. Supportive Care in Cancer 2022, 30, 7991 -7996.