• Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Kierownik: dr Andrzej Cichocki
   Blok Operacyjny
   Kierownik: dr Eryk Chrapowicki
   Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Zawadzka Tel : (22) 57 09 266

 

Klinika  Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych  przy ul. Wawelskiej 15 posiada wieloletnie tradycje w leczeniu nowotworów o różnej lokalizacji.

W skład Kliniki wchodzą: Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.  Ponadto lekarze Kliniki udzielają konsultacji specjalistycznych w ramach Przychodni Onkologicznej dla pacjentów ambulatoryjnych.

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych  specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu skojarzonym różnego rodzaju nowotworów przewodu pokarmowego, w tym: nowotworów jelita grubego, trzustki, żołądka, przełyku, guzów neuroendokrynnych (ośrodek referencyjny), guzów przerzutowych wątroby i in. oraz raków piersi, gruczołów dokrewnych, tkanek miękkich i skóry, jak również guzów narządu rodnego u kobiet. Łącznie Klinika zatrudnia 12 wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej i 1 specjalista w zakresie ginekologii onkologicznej oraz 5 lekarzy rezydentów. Rocznie wykonywanych jest około 1700 operacji w ramach Bloku Operacyjnego posiadającego 3 sale zabiegowe z pełnym zapleczem technicznym ( w tym do operacji laparoskopowych). Znaczna część operacji wykonywana jest techniką miniinwazyjną.

Poza personelem lekarskim nad pacjentami Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych  sprawuje opiekę wszechstronnie wyszkolony zespół pielęgniarski oraz specjalista w zakresie dietetyki, psycholog, rehabilitanci, jak również lekarz internista. Leczenie skojarzone odbywa się w ramach współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii w zespole wielospecjalistycznym, także w oparciu o nowoczesne zaplecze Zakładu Radioterapii, Zakładu Radiologii, Pracowni Patomorfologii oraz Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ( w miejscu). Pracownicy Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych  uczestniczą też w różnych programach badawczych realizowanych przez Instytut Onkologii we współpracy z innymi placówkami naukowymi. Wyniki badań są prezentowane w licznych publikacjach o zasięgu międzynarodowym oraz doniesieniach zjazdowych.

Pozostałe informacje istotne dla pacjentów:

Kierownik Kliniki – Prof. Michał Tenderenda przyjmuje pacjentów w środy w godz.9:00-12:00 w Przychodni, w gab. nr 12 (tel. 22 57 09 165)

Oddział Chirurgii Onkologicznej

 

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej przyjmuje pacjentów w przychodni w piątki w godz. 9:00-12:00 w gab. nr 13 tel (22) 57 09  152

 
Pokój lekarski: (22) 57 09 131
 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Szoda tel. (22) 57 09 211
 

Sekretariat medyczny: tel (22) 57 09 -144