DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 22 08

fax. +48 22 644 95 98

e-mail: teresai [at – @] nio.gov.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
* Klinika znajduje się w budynku szpitalnym na 9 piętrze.

 

 

ZESPÓŁ

KLINIKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 

 

tel. 22 546 22 08

 

 

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

Teresa Iwanowska

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

 • Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi. Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii
 • Profesor zwyczajny w  Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie
 • Profesor nadzwyczajny w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej Województwa Mazowieckiego
 • Członek Wojewódzkich Rad ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego i Województwa Podkarpackiego
 • Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Członek Rady Konsultantów Naukowych dwumiesięcznika „Nowotwory – Journal of Oncology”
 • Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Onkologia po Dyplomie”
 • Zastępca Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika „Onkologia w Praktyce Klinicznej – Oncology in Clinical Practice”
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika „Onkologia  i Radioterapia”

 

 • Dr n. med. Dorota Kiprian – Zastępca Kierownika Kliniki, Naczelny Radioterapeuta PIB-NIO, specjalista radioterapii onkologicznej
 • Dr n. med. Aleksandra Kapała – specjalista onkologii klinicznej
 • Dr n. med. Andrzej Jarząbski –specjalista radioterapii onkologicznej
 • Lek. Milena Niemiec– specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej
 • Lek. Jolanta Zapędowska – specjalista onkologii klinicznej
 • Lek  Elżbieta Dziedzic – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. Katarzyna Wiśniowska-Kabara– specjalista radioterapii onkologicznej
 • Lek. Bartosz Spławski – specjalista onkologii klinicznej
 • Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski – Koordynator Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi
 • Lek. Jakub Zwoliński – Kierownik Oddziału Zabiegowego– specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Dr n. med. Stanisław Starościak – specjalista  chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej
 • Dr n. med. Adam Gałązka – specjalista otorynolaryngologii, w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Anna Gorzelnik – specjalista  otorynolaryngologii
 • Lek. Jacek Korzon – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Jacek Lenartowicz – specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Marek Pietras – specjalista w dziedzinie otolaryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Dr n. med. Maciej Rysz – specjalista  chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Karol Dominiak – w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Liza Trzepatowska-Wójtowicz – w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Filip Kissin – w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Anna Mydlak – specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Lek. Karolina Bieńkowska-Pluta – w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
 • Lek. Katarzyna Stawarz – w trakcie specjalizacji z otolaryngologii

 

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 

Klinika składa się z oddziału zachowawczego, oddziału chirurgii głowy i szyi oraz oddziału obserwacyjno- diagnostycznego.

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W KLINICE NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 

Klinika zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem chorych na nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, masywu szczękowo – sitowego, podstawy czaszki oraz skóry obszaru głowy i szyi. Prowadzone jest także leczenie systemowe chorych na nowotwory centralnego układu nerwowego. W zespole Kliniki pracują lekarze 6 specjalności, co zapewnia interdyscyplinarne podejmowanie decyzji o najbardziej odpowiednim dla pacjenta sposobie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia w Klinice korzystamy z nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, endoskopii czyli techniki umożliwiającej dokładne uwidocznienie górnych dróg oddechowych, biopsji cienko- i gruboigłowej.

Chorzy wymagający leczenia napromienianiem mogą odbywać je w trybie ambulatoryjnym lub w oddziale. Zespół Kliniki rutynowo stosuje nowoczesne techniki radioterapii (standardem jest IMRT), w tym napromienianie stereotaktyczne. Radioterapia może być prowadzona jako leczenie wyłączne, leczenie skojarzone z chemioterapią lub jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego. Jednoczesna radioterapia i chemioterapia jest stosowana w Klinice od wielu lat i zespół ma w tym zakresie bardzo duże doświadczenie.

Leczenie chirurgiczne prowadzone jest przez unikalny w skali kraju zespół interdyscyplinarny składający się z chirurgów szczękowych i onkologicznych, otolaryngologów oraz neurochirurgów. specjalizujący się w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory, także w okolicy podstawy czaszki i oczodołów. Zespół specjalizuje się w złożonych technikach rekonstrukcji tkanek po usunięciu nowotworu przy użyciu wolnych płatów, w tym złożonych, z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i wykorzystaniem technik planowania i modelowania trójwymiarowego.

Opiekę podczas pobytu w oddziale zapewnia doświadczony zespół pielęgniarski, a po leczeniu zapewniona jest specjalistyczna rehabilitacja i obserwacja w przychodni.

W Klinice prowadzone są także badania kliniczne o zasięgu międzynarodowym dotyczące klinicznej aplikacji nowych leków przeciwnowotworowych.

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY

KLINIKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 

W ustalonym terminie pacjenci zgłaszają się w godzinach 8.00 – 9.00. do Ruchu Chorych (wejście do szpitala „D”)

Pacjent powinien mieć ze sobą:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, legitymację rencisty / emeryta),
 • Pełną dokumentację medyczną (tzn. wyniki wykonanych poza Centrum Onkologii w Warszawie badań i zdjęcia i/lub płyty CD, ewentualnie opinię lekarza internisty lub innego specjalisty, jeśli przy kwalifikacji zostaliście Państwo o to poproszeni, dokładny wykaz przyjmowanych leków)

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

KLINIKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 

Rok 2018:

 1. Rysz M, Krajewski R. Total lower lip reconstruction with free forearm flap suspended on Adams wires. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Jun 8. pii: S1748-6815(18)30179-7. doi: 10.1016/j.bjps.2018.05.025.
 2. Syczewska M, Krajewski R, Kirwil M, Szczerbik E, Kalinowska M. Gait changes in patients after reconstruction of facial bones with fibula and iliac crest free vascularized flaps. Acta Bioeng Biomech. 2018;20(1):185-190. PMID: 29658528
 3. Ługowska I, Raciborska A, Kiprian D, Rysz M, Krajewski R, Świtaj T, Kawecki A, Rutkowski P: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w mięsakach głowy i szyi. Onkol Prakt Klin Edu 2018;4(6):373-380

 

Rok 2019:

 1. Kawecki A, Krajewski R, Gałązka A, Rubach M, Zwoliński J, Niemiec M, Jankowska-Zduńczyk A, Sobol A, Władysiuk M, Bała M: Wytyczne postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce z pacjentami z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi oraz po leczeniu nowotworu głowy i szyi. PTOK/NIL, Warszawa, 2019
 2. Dominiak K, Gołąbek H, Strużycka I: Komplikacje w mikrochirurgii endodontycznej i jak sobie z nimi radzić. Medical Tribune Stomatologia, 05/2019

 

Rok 2020:

 1. Polkowski M, Lenartowicz J, Zwoliński J, Pałucki J, Mróz A, Sokół K, Reguła J. Transoral endoscopic ultrasound-guided fine-needle biopsy of a tumor of the parapharyngeal space. Endoscopy. 2020 Aug 5. doi: 10.1055/a-1216-9928. Online ahead of print.
 2. Kukolowicz P, Mietelska M, Kiprian D. Effectiveness of the No action level protocol for head & neck patients – Time considerations. Rep Pract Oncol Radiother. 2020 Sep-Oct;25(5):828-831. doi: 10.1016/j.rpor.2020.04.005. Epub 2020 Apr 12. PMID: 32999632