Specjalista w dziedzinie patomorfologii i hematopatologii. Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów  Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Głównym przedmiotem jej zainteresowania są nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego. Członek Zarządu, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego i Sekcji Patologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Patologów. Przewodnicząca Sekcji Hematopatologii Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Członek European Association for Hematopatholgy i European Bone Marrow Working Group. Współredaktor czasopisma Hematologia i członek Rady Redakcyjnej Polish Journal of Pathology. Autor lub współautor około 180 publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych dotyczących głównie  patomorfologii i histokliniki chłoniaków i mieloproliferacji.

Tel. kontaktowy (22) 546 27 26
Adres e-mailowy monika.prochorec-sobieszek@pib-nio.pl

 

Adres: ul. W.K. Roentgena 5, 05-781 Warszawa
Tel. 22546 27 26, Fax. 22546 29 84
e-mail: patologia@coi.waw.pl

 

Zakład  Patomorfologii Nowotworów: Budek Curieterapii, piętro 1

 

Z-ca Kierownika: dr n. med. Monika Durzyńska

Sekretariat: Weronika Krysińska

Sekretariat: Lidia Pluta

Dane teleadresowe Zakładu
Adres Ul. W. K. Roentgena 5, 05-781 Warszawa
telefon Sekretariat Kierownika Zakładu (22) 546 27 26

Sekretariat Kierownika Zakładu (22) 546 24 39

fax (22) 546 29 84
e-mail patologia@pib-nio.pl
 

Struktura i opis działalności Zakładu

Zakład Patomorfologii Nowotworów (ZdPN) jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce Zakładem świadczącym usługi mające na celu zapewnienie kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnostyki oraz monitorowania leczenia chorych z chorobami nowotworowymi. Zakład o najwyższym stopniu referencyjności realizuje diagnostykę chorób nowotworowych w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zakład uzyskał licencję Polskiego Towarzystwa Patologów dla Zakładów Patomorfologii o III stopniu referencyjności na wykonywanie badań:

– histopatologicznych,

– śródoperacyjnych,

– histochemicznych,

– immunohistochemicznych,

– cytologicznych,

– sekcyjnych,

– oraz biologii molekularnej.

Zadania diagnostyczne w ZdPN prowadzone są w ramach ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi Pracowniami Zakładu i Klinikami Narządowymi NIO-PIB. W ramach diagnostyki Pracownie Zakładu wykonują badania cytologiczne, histopatologiczne, śródoperacyjne, immunofenotypowe, ultrastrukturalne, z wykorzystaniem technik molekularnych  oraz sekcyjne na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego i innych jednostek lub osób, które zwracają się z taką potrzebą. Zintegrowane raporty histopatologiczne obejmują również badania genetyczne mające znaczenie prognostyczne i predykcyjne w podejmowaniu terapii spersonalizowanych. Priorytetem ZdPN jest zapewnienie szybkiej diagnostyki histopatologicznej, cytometrycznej i molekularnej w obrębie jednej jednostki diagnostycznej.  Zakład prowadzi działalność szkoleniową, konsultacyjną oraz naukową w zakresie nowoczesnej diagnostyki patomorfologicznej. Naukowa działalność Zakładu wiąże się z jego działalnością usługowo-diagnostyczną i dotyczy optymalizacji metod diagnostyki chorób nowotworowych, mechanizmów patogenetycznych oraz identyfikacji racjonalnych celów terapeutycznych w tych chorobach. Zakład zatrudnia kadrę specjalistów obejmującą lekarzy specjalistów patomorfologów, rezydentów,  diagnostów laboratoryjnych, biologów, techników analityki medycznej, techników, specjalistów ekonomii, specjalistów ds. administracji i asystentki medyczne. Wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje zatrudnionego personelu zapewniają wysoki standard świadczonych usług diagnostycznych. Zakład wyposażony jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny z uruchomioną linią technologiczną uwzględniającą zasadę „workflow” oraz posiada system informatyczny dedykowany Zakładom Patomorfologii. Poszczególne Pracownie ZdPN posiadają  liczne krajowe i zagraniczne certyfikaty jakości wykonywanych badań poświadczające prawidłowość wykonywanego procesu badania patomorfologicznego oraz mające wpływ na postawienie rozpoznania oraz wyniki oceny czynników prognostycznych oraz predykcyjnych.

 

Wybrane publikacje Zakładu Patomorfologii Nowotworów

Rymkiewicz G, Grygalewicz B, Chechlinska M, Blachnio K, Bystydzienski Z, Romejko-Jarosinska J, Woroniecka R, Zajdel M, Domanska-Czyz K, Martin-Garcia D,  Nadeu F, Swoboda P, Rygier J, Pienkowska-Grela B, Siwicki JK, Prochorec-Sobieszek M, Salaverria I, Siebert R, Walewski J. A comprehensive flow-cytometry-based immunophenotypic characterization of Burkitt-like lymphoma with 11q aberration. Mod Pathol 2018 May;31(5):732-743.

Durzynska M, Kiprian D, Szumera-Cieckiewicz A, Leszczynski P, Florek A, Snietura M, Michalek IM, Bakula-Zalewska E, Prochorec-Sobieszek M. Prognostic value of human papillomavirus detection and the eighth edition of the TNM classification staging system in oropharyngeal squamous cell carcinoma: A single-center Polish study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2021 Dec 25:4781. doi: 10.1016/j.oooo.2021.12.126.

Wągrodzki M, Tysarowski A, Seliga K, Wojnowska A, Stepaniuk M, Castañeda Wysocka P, Makuła D, Pieńkowski A, Szostakowski B, Zub R, Rutkowski P. Diagnostic Utility of Genetic and Immunohistochemical H3-3A Mutation Analysis in Giant Cell Tumour of Bone. Int J Mol Sci. 2022 Jan 16;23(2):969. doi: 10.3390/ijms23020969.

Szumera-Ciećkiewicz A, Poleszczuk J, Kuczkiewicz-Siemion O, Paszkiewicz-Kozik E, Rymkiewicz G, Sokół K, Borysiuk A, Kotarska M, Kawecka M, Owczarek D, Pytlak B, Walewski J, Prochorec-Sobieszek M. PD1 distribution pattern, regardless of the cell origin, is an independent microenvironmental prognostic factor for progression-free survival in follicular lymphoma. Pathol Res Pract. 2020 Jun 29;216(10):153096. doi: 10.1016/j.prp.2020.153096

Szumera-Ciećkiewicz A, Wojciechowska U, Didkowska J, Poleszczuk J, Rymkiewicz G, Paszkiewicz-Kozik E, Sokół K, Prochorec-Sobieszek M, Walewski J. Population-based epidemiological data of follicular lymphoma in Poland: 15 years of observation. Sci Rep. 2020 Sep 3;10(1):14610. doi: 10.1038/s41598-020-71579-6.

Szumera-Ciećkiewicz A, Poleszczuk J, Paszkiewicz-Kozik E, Rymkiewicz G, SokóŁ K, Borysiuk A, Kotarska M, Owczarek D, Kawecka M, Pytlak B , Walewski J, Prochorec-Sobieszek M. EZH2 Expression in Follicular Lymphoma Is Variable and Independent from the Progression of Disease Within 24 Months of First Treatment. Anticancer Res. 2020 Dec;40(12):6685-6697. doi: 10.21873/anticanres.14692.

Bujko M, Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Zeber-Lubecka N, Paziewska A, Pękul M, Zieliński G, Styk A, Kunicki J, Ostrowski J, Siedlecki JA, Maksymowicz M. Differential microRNA Expression in USP8-Mutated and Wild-Type Corticotroph Pituitary Tumors Reflect the Difference in Protein Ubiquitination Processes. J Clin Med. 2021; 10(3):375. doi: 10.3390/jcm10030375.

Rak B, Maksymowicz M, Pękul M and Zieliński G. Clinical, Biological, Radiological, Pathological and Immediate Post-Operative Remission of Sparsely and Densely Granulated Corticotroph Pituitary Tumors: A Retrospective Study of a Cohort of 277 Patients With Cushing’s Disease. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12:672178. doi: 10.3389/fendo.2021.672178.

Bujko M, Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Paziewska A, Dąbrowska M, Piaścik A, Pękul M, Zieliński G, Kunicki J, Bonicki W, Ostrowski J, Siedlecki JA, Maksymowicz M. USP8 mutations in corticotroph adenomas determine a distinct gene expression profile irrespective of functional tumour status. Eur J Endocrinol. 2019; 181(6):615-627. doi: 10.1530/EJE-19-0194.

Kuczkiewicz-Siemion O, Wiśniewski P, Dansonka-Mieszkowska A, Grabowska-Kierył M, Olszewska K, Goryń T, Prochorec-Sobieszek M, Rutkowski P, Szumera-Ciećkiewicz A. The utility of fluorescence in situ hybridization (FISH) in determining DNA damage-inducible transcript 3 (DDIT3) amplification in dedifferentiated liposarcomas – an important diagnostic pitfall. Pathol Res Pract. 2021 Jul 21;225:153555. doi: 10.1016/j.prp.2021.153555.

Mroz A, Kiedrowski M, Lewandowski Z. α-Methylacyl-CoA racemase (AMACR) in gastric cancer: correlation with clinicopathologic data and disease-free survival. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2013 Jul;21(4):313-7. doi: 10.1097/PAI.0b013e318268d034.

Caetano Dos Santos FL, Michalek IM, Wojciechowska U, Didkowska J, Walewski J Improved survival of Burkitt lymphoma/leukemia patients: observations from Poland, 1999-2020. Ann Hematol. 2022 May;101(5):1059-1065. doi: 10.1007/s00277-022-04758-2.

Licencja PTP:

Licencja Polskiego Towarzystwa Patologów

Certyfikaty:

Certyfikaty Międzynarodowych Kontroli Jakości

Dokumenty ZdPN:
1. Wizytówka ZdPN
2. Lista badań histochemicznych w ZdPN
3. Lista badań immunohistochemicznych (IHC) w ZdPN
4. Pobranie i zabezpieczanie oraz oznakowanie materiału do badania patomorfologicznego
5. Zlecenie badania patomorfologicznego
6. Transport materiału do badań patomorfologicznych
7. Przyjęcie i rejestracja materiału do badania patomorfologicznego
8. Przechowywanie i utylizacja materiału tkankowego
9. Udostępnienie dokumentacji w zakresie badań patomorfologicznych
10. Warunki transportu materiału
11. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji patomorfologicznej
12. Wzór upoważnienia do wypożyczenia dokumentacji patomorfologicznej

 

Wzory skierowań:
1. Skierowanie na badanie histopatologiczne
2. Skierowanie na badanie cytologiczne
3. Skierowanie na badanie konsultacyjne
4. Skierowanie na badanie mikroskopowo-elektronowe
5. Skierowanie na badanie kwalifikacji do badań dodatkowych
6. Skierowanie na badanie cytologii ginekologicznej
7. Skierowanie na badanie śródoperacyjne