Do zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy diagnostyka zakażeń u chorych z chorobą nowotworową obejmująca posiew materiału klinicznego, izolację czynnika etiologicznego zakażenia, oznaczenie lekowrażliwości drobnoustroju oraz wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki.                 

Prowadzimy diagnostykę mikrobiologiczną w kierunku zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych.     W diagnostyce stosujemy metody klasyczne i nowoczesne metody molekularne.  

W Zakładzie zatrudnionych jest m. in.  9 asystentów – diagnostów laboratoryjnych, w tym 4 specjalistów z zakresu mikrobiologii medycznej, 1 osoba ze specjalizacją w zakresie Zdrowia Publicznego.

Poza współpracą z Klinikami Centrum Onkologii, bierzemy udział w realizacji planu naukowego Centrum Onkologii oraz uczestniczymy w Zjazdach Towarzystw Naukowych, sympozjach, konferencjach itp.

Jesteśmy autorami i współautorami wielu publikacji z zakresu epidemiologii i etiologii zakażeń w Centrach Onkologicznych.

Inne informacje istotne dla pacjentów

  1. Wykonujemy badania dla pacjentów Centrum Onkologii, jak i dla pacjentów komercyjnych (koszt badania według aktualnego cennika),
  2. Wydajemy odpisy wyników badań za zgodą lekarza prowadzącego lub odpłatnie (koszt odpisu według cennika),
  3. Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek-Piątek 8.00-15.35.
  4. Standardy pobierania, transportu, przyjmowania materiału oraz wydawania raportów z badań dostępne są w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.
  5. Możliwość uzyskania informacji telefonicznej na temat zasad pobierania, transportu i przyjmowania materiału w określonych przypadkach.