Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w dniu 28 grudnia 2017 roku rozpoczęło realizację Projektu p.n.: „Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I poprzez wymianę wyrobów medycznych”.

 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 

Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Opis projektu

Projekt polega na unowocześnieniu aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki oraz terapii chorób układu oddechowego poprzez zakup następujących nowych wyrobów medycznych w poszczególnych klinikach/zakładach Centrum Onkologii-Instytutu:

 

 • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej:
  • Kardiomonitor – 6 szt.
  • Defibrylator – 1 szt.
  • Łóżko elektryczne z poręczą i materacem – 19 szt.
  • Kolumnowe łóżko szpitalne z poręczą i materacem – 5 szt.
  • Kolumnowe łóżko szpitalne z poręczą i materacem i systemem ważenia pacjenta – 1 szt.

 

 • Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej:
  • Mikroskop konsultacyjny wielostanowiskowy z torem wizyjnym i oprogramowaniem umożliwiającym cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego – 1 szt.

 

 • Zakład Radiologii:
  • Tomograf komputerowy – 1 szt.

 

 • Blok operacyjny:
  • Lampa operacyjna dwuczaszowa LED – 1 szt.
  • Stół operacyjny do operacji torakochirurgicznych z wyposażeniem umożliwiającym ułożenie pacjenta w wymaganych pozycjach – 1 szt.

 

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  • Respirator umożliwiający wentylację płuc u pacjentów po złożonych operacjach torakochirurgicznych wraz z monitorem metabolicznym – 1 szt.
  • Defibrylator z łyżkami nasercowymi – 1 szt.
  • Platforma do monitorowania hemodynamicznego umożliwiająca zarówno monitorowanie rzutu serca metodą pola pod krzywą jak I metodą termodylucji przezpłucnej – 1 szt.
  • Bronchoskop intubacyjny umożliwiający kontrolę położenia dwuświatłowej rurki intubacyjnej – 2 szt.
  • Aparat do znieczulenia umożliwiający zastosowanie złożonych trybów wentylacji ciśnieniowozmiennej – 2 szt.

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 6 916 469,36 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 5 528 255,49 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 382 063,87 zł

 

Projekt realizowany do 31 grudnia 2018 roku.