Nagroda Prezesa ABM dla NIO-PIB

5 grudnia 2023 r. odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Agencję Badań Medycznych – “Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”. Podczas wydarzenia, eksperci dyskutowali o zmianach, jakie zaszły  na rynku biotechnologii, postępach realizo...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie 12 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1 na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Mariusz Kulińczak pt:  „Ocena in-vitro wpływu wybranych związków na komórki o cechach ...

Podwójne gratulacje dla Pana Profesora Piotra Rutkowskiego – Kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB

Pan Profesor po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych polskich naukowców wg rankingu Highly Cited Researchers. „Lista Highly Cited Researcher z Clarivate ma na celu zidentyfikowanie poszczególnych badaczy w naukach ścisłych i naukach społecznych, którzy wykazali znacz...

Spotkanie dot. wypracowania wspólnego stanowiska ekspertów dot. planu wdrożenia wytycznych do polskiego systemu opieki onkologicznej

W dniu 14 listopada odbyło się kluczowe spotkanie ekspertów z zakresu onkologii, poświęcone implementacji wytycznych w polskim systemie opieki onkologicznej. Wydarzenie zgromadziło reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Tary...

Dyrektor Instytutu, Profesor Jan Walewski odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Mamy zaszczyt poinformować o przyznaniu Dyrektorowi Instytutu, Profesorowi Janowi Walewskiemu, Złotego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda). To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia w zakr...

NIO-PIB z rekomendacją dofinansowania blisko 30 mln w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

Dziś gościliśmy  dr n. med. Rafała Staszewskiego – Zastępcę Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych, który przekazał na ręce Dyrektora NIO-PIB prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego, prof. dr hab. med. Piotra Rutkowskiego oraz kierującej projektem dr hab. Magdaleny...

Warsaw Live Endoscopy 2023

Trwa siódma edycja Warsaw Live Endoscopy, wydarzenia którego NIO-PIB jest współorganizatorem i gospodarzem. Odbywa się ono bowiem właśnie w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym. WLE’ 2023 to 2-dn...