Mamy zaszczyt poinformować o przyznaniu Dyrektorowi Instytutu, Profesorowi Janowi Walewskiemu, Złotego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda). To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się 24 listopada w gmachu MEiN.

 

Profesor Walewski to specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej hematologii, transplantologii klinicznej. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie od trzeciego roku studiował w ramach indywidualnego programu pod kierunkiem samego prof. Tadeusza Koszarowskiego. Od początku kariery zawodowej jest związany z Narodowym Instytutem Onkologii – między innymi jako kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (2010 – 2023) czy obecnie jako Dyrektor placówki.

 

Pracował w National Cancer Institute i Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku. Odbył też liczne inne zagraniczne staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA (1995), St. Bartholomew’s Hospital, Londyn (1993) oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington, Seattle, USA (1999).

 

Prof. Walewski miał znaczący wkład w optymalizację leczenia dla chłoniaka Burkitta. W 1996 r. wdrożył w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego ówczesnego CO-I metodę intensywnej chemioterapii z wysokimi dawkami metotreksatu w leczeniu chorych na chłoniaka Burkitta. W 1997 r. wdrożył, we współpracy z zespołem prof. Zygmunta Pojdy, program leczenia mieloablacyjnego i przeszczepiania komórek krwiotwórczych, aktualnie realizowanego i rozwijanego. W 2004 r. zainicjował włączenie Instytutu do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Writig/Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych, w tym już opublikowanych w New England Journal of Medicine i Blood. Należał do grona współzałożycieli Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), której jest aktualnie wiceprezesem. Jest członkiem Rad Redakcyjnych pism: Nowotwory Journal of Oncology i Onkologia w Praktyce Klinicznej oraz ESMO Hematology Faculty Member.

 

Przyznany medal jest kolejnym wśród licznych wyróżnień Pana Profesora, jak między innymi Złoty Krzyż Zasługi (2002) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012).

 

Panie Profesorze – wielkie gratulacje!