5 grudnia 2023 r. odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Agencję Badań Medycznych – “Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”. Podczas wydarzenia, eksperci dyskutowali o zmianach, jakie zaszły  na rynku biotechnologii, postępach realizowanych projektów badawczych, potrzebach i aktualnych trendach, a także o planach na przyszłość.

Podczas konferencji, Prezes Agencji Badań Medycznych wręczył także wyróżnienia “Medycyna Jutra”  będące wyrazem uznania dla ciężkiej, wieloletniej pracy na rzecz ulepszenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz działań na rzecz pacjentów. Nagrodę w kategorii „Instytucja” przyznano Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, którą odebrał dyrektor Instytutu – Pan Profesor Jan Walewski.

NIO-PIB to największy ośrodek onkologiczny w Polsce. W ramach konkursów organizowanych przez ABK w latach 2019-2023 złożył aż 39 wniosków o dofinansowanie, z czego 17 je otrzymało. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane projekty, otrzymały wysoką ocenę zarówno pod względem naukowym, jak również charakteryzowały się wysoką innowacyjnością.

NIO prowadzi obecnie 13 projektów w ramach niekomercyjnych badań klinicznych, z czego 12 zostało już zarejestrowanych. Niekomercyjne badania kliniczne prowadzone przez NIO obejmują m.in. jednostki chorobowe takie jak białaczka, rak piersi, rak prostaty, rak regionu głowy i szyi, a także badania nad mięsakami tkanek miękkich.

Instytut realizuje również projekt związany z utworzeniem i rozwojem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Ponadto do dofinansowania został rekomendowany również projekt w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Całkowita kwota przyznanego NIO dofinansowania to ok. 156 mln zł.