Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Onkologii w dniu 13.10.2023 roku z rąk Podsekretarza Stanu Marcina Martyniaka oraz Wojewody Mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego odebrał czek  symbolizujący rekordowe dofinansowanie podmiotów leczniczych w zakresie onkologii z Funduszu Medycznego.

Dzięki tej dotacji Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie będzie realizował infrastrukturalny projekt strategiczny, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych z wnioskowaną wartością 148 079 833 złotych.

W ramach tego projektu będzie realizowana optymalizacja ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej chorych na nowotwory.

Łączna kwota Funduszu Medycznego to 4,2 mld zł dla 19 podmiotów z całej Polski.