27 września 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym  NIO-PIB odbyło się spotkanie między Przedstawicielami Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego a reprezentantami firmy MSD. Z ramienia MSD podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć m. in. Mark Travers, Laura Luchini, Paul Duffy, Katrin Moeschlin, Thomas Johansson, Aneta Kwaśnik, Ewa Wasak-Szulkowska oraz innych gości z regionu EMEA i CSSM.

 

Podczas głównej części spotkania Prof. Piotr Rutkowski – Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych oraz Prof. Iwona Ługowska Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej przedstawili informacje na temat historii Instytutu, bieżącej działalności naukowej, badań klinicznych komercyjnych i akademickich, innowacji oraz planów na najbliższą przyszłość.

W sesji głównej udział wzięli również Badacze – przedstawiciele poszczególnych Klinik Instytutu oraz pracownicy Działu Badań Klinicznych.

 

Po końcowej prezentacji Pani Izabeli Leszczyński z ramienia MSD dotyczącej dotychczasowej  współpracy, odbyła się owocna dyskusja pomiędzy przedstawicielami NIO-PIB i MSD na temat przyszłych działań  w ramach Clinical Site Partnership, wyzwań w badaniach klinicznych oraz innowacji.

 

Po oficjalnej części spotkania goście MSD w towarzystwie Prof. Iwony Ługowskiej odwiedzili Oddział Badań Wczesnych Faz.

 

Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami, wymianą myśli i pomysłów. Posłużyło również obu stronom do zebrania informacji zwrotnych. NIO-PIB jest strategicznym partnerem dla MSD, ale również MSD jest ważnym Sponsorem badań klinicznych realizowanych w NIO-PIB.