Wyniki II konkursu na granty przedwdrożeniowe w NIO-PIB

 

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 (konsorcjum SGGW z NIO-PIB) realizowanego zgodnie z projektem pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) został przeprowadzony II konkurs na granty przedwdrożeniowe w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2022.

W wyniku II konkursu na granty przedwdrożeniowe w NIO-PIB dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Ocena możliwości wykorzystania zautomatyzowanych modeli analizy rezonansu magnetycznego w monitorowaniu odpowiedzi na radioterapię stereotaktyczną chorych z przerzutami czerniaka do mózgu – Kierownik projektu: dr Aneta Borkowska

 

  • Identyfikacja nowych nanoprzeciwciał skierowanych przeciwko białku CD30 – Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Sarnowska, prof. Instytutu