Szanowni Państwo informujemy, że od 20.01.2023 r. zostanie uruchomiony nowy system przywoływania pacjentów do gabinetów lekarskich w części D i E. Prosimy wszystkich pacjentów zgłaszających się po raz kolejny do Przychodni Onkologicznej o potwierdzenie przybycia oraz pobranie numerka z infokiosków zainstalowanych przy rejestracji w wejściu D.
W razie problemów przy procesie rejestracji wsparcia udzielą wyznaczeni pracownicy NIO.
Zasady rejestracji osób przybywających do NIO-PIB po raz pierwszy pozostają bez zmian, tj. pacjenci pobierają numerek do rejestracji stacjonarnej w celu założenia dokumentacji oraz potwierdzenia tożsamości.
Pacjenci proszeni będą do gabinetów lekarskich jedynie na podstawie numerków pobranych w infokioskach.
System kolejkowy przywołuje według kolejności numerycznej do każdego gabinetu konsultacyjnego odrębnie. Prosimy o uważne śledzenie informacji wyświetlanych na monitorach zainstalowanych przed gabinetami oraz dokładne wysłuchanie komunikatu a także sprawdzenie numeru gabinetu na wydrukowanym bilecie z infokiosku/rejestracji.