Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów.

 

 

 

„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna.

W dniu 14 lipca 2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji)  w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 7 000 000 zł

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia pacjentów. Nowe doposażenie wpłynie na zwiększenie precyzji napromieniania w tak ważnych rejonach jak klatka piersiowa (ruchy oddechowe), rejon głowy i szyi (ruchy połykowe) i zmiana tomografii w trakcie długiego leczenia. Skutkować to będzie mniejszymi odczynami popromiennymi u chorych.