Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków – dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym

      „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna W dniu 15 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie klinik i od...

Zawiadomienie o zmianie nazwy i adresu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Zawiadamiam niniejszym, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz.2153) w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum  Onkologii – Instytut im. Marii Sk...

Uroczystość podpisania ustawy przez Prezydenta RP w COI

– To był najwyższy czas, by taki dokument przygotować, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami – oświadczył Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu w Centrum Onkologii w Warszawie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Nowe regulacje wchod...

COI w liczbach

85 lat tradycji 1388 łóżek szpitalnych 113 440 hospitalizowanych osób 665 524 porady ambulatoryjne 43 Kliniki, poradnie i przychodnie 346 pracowników z tytułem naukowym A kategoria naukowa 568 publikacji naukowych w 2016 r. 276 prac w czasopismach obcojęzycznych