– To był najwyższy czas, by taki dokument przygotować, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami – oświadczył Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu w Centrum Onkologii w Warszawie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Nowe regulacje wchodzą w życie z inicjatywy Prezydenta RP.

Jak Pan Profesor powiedział, liczę na to, że dzisiejszy dzień, gdy nastąpiło podpisanie tej ustawy, jest dobrym dniem w historii polskiej walki z rakiem; że ta walka przyspieszy i stanie się – także temu dzisiejszemu wydarzeniu – w przyszłości znacznie bardziej skuteczna.

Prezydent Andrzej Duda.

20.05.2019 o godzinie 13.00 w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Prezydent RP Andrzej Duda w obecności ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ma ona wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i wspierających onkologię ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Minister Szumowski w swoim wystąpieniu stwierdził:

– To jest dobry dzień dla polskich pacjentów i dla onkologii. Wreszcie będziemy mieli swoją strategię onkologiczną. Będzie to pierwszy taki dokument rangi rządowej, który pokaże szeroką skalę działań, jakie mamy wykonać.

Działania wspierające opiekę onkologiczną powinny skupić się przede wszystkim na rozwoju edukacji        i systemu kształcenia kadr medycznych, a także badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych oraz poprawie zarządzania zasobami.

– Narodowa Strategia Onkologiczna wpisuje się w działania, które już podejmujemy, takie jak: Narodowa Sieć Onkologiczna, którą rozszerzymy o kolejne 2 ośrodki, czy Breast Cancer Unit.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego aż 100 tys. pacjentów rocznie umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat wzrośnie ona dwukrotnie.

Narodowa Strategii Onkologiczna wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków w walce z chorobami nowotworowymi. Zakłada przyjęcie strategicznego dokumentu, który ma doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030.

Główne cele Narodowej Strategii Onkologicznej to:

  1. obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia;
  2. poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
  3. rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;
  4. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
  5. opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii;
  6. rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii;
  7. rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Całość wystąpienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Pełna treść wystąpienia Pana Prezydenta:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,720,wystapienie-ustawa-o-narodowej-strategii-onkologicznej.html

Po części oficjalnej Prezydent RP Andrzej Duda wraz z ministrem Zdrowia w towarzystwie Dyrektora Centrum prof. Jana Walewskiego, naczelnego radioterapeuty dr Doroty Kiprian i prof. Piotra Rutkowskiego zapoznali się z najnowszym sprzętem do radioterapii w jaki został wyposażony Centrum Onkologii Instytut dzięki środkom unijnym oraz celowym dotacjom Ministerstwa Zdrowia.

Szczególną uwagę gości została zwrócona na system optycznej weryfikacji ułożenia chorego Optinav, który powstał jako prototyp z połączenia myśli technicznej polskich inżynierów specjalizujących się w analizie obrazu i pomiarów 3D na bazie opatentowanych optycznych markerów oraz fizyków medycznych z Centrum Onkologii w Warszawie. Współpraca ta zaowocowała powstaniem całego kompletnego sytemu wdrożonego do pracy klinicznej w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii w Warszawie. System ten umożliwia precyzyjne odtwarzanie pozycji terapeutycznej skracając czas chorego na stole do napromieniania. System ten umożliwia również naukę oddychania pacjentek z rakiem lewej piersi zakwalifikowanych do napromieniania na wstrzymanym wdechu w celu oszczędza serce. Stanowi on przykład skutecznej i efektywnej współpracy biznesu i nauki oraz przykład komercyjnego wdrożenia nowej technologii w całości opartej na polskiej myśli naukowej i technologicznej.