Profesor Adam Maciejewski został zwycięzcą konkursu Best Case 2019 oraz laureatem nagrody im. Marko Godiny

Raz w roku Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (American Society for Reconstructive Microsurgery) wyróżnia jednego chirurga na świecie swoją prestiżową nagrodą konkursu Best Case, w którym oceniane są najlepsze operacje rekonstrukcyjne. Laureatem ro...

Choroba nowotworowa wynikiem zaburzeń mechanizmów regulacyjnych. Wywiad prof. M. Chechlińskiej i dr Ł. Szafrona

Czy i kiedy geny mogą się stać przyczyną powstawania raka. O faktach, a nie mitach mówią nasi specjaliści. Mutacje genetyczne, czyli zmiany w sekwencji DNA mogą stać się przyczyną raka. Mutacje w genach supresorowych BRCA 1 i BRCA 2 powodują upośledzenie procesów naprawczych DNA, a ...