Chorych na raka płuca trzeba leczyć lepiej, zgodnie ze standardem

Niewłaściwie działające konsylia wielospecjalistyczne oraz brak koordynacji – to główne przyczyny, dla których chorzy na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca nie są leczeni w optymalny sposób, czyli z wykorzystaniem jednoczasowej radiochemioterapii. Sytuację poprawiłoby także utworzenie sieci lung cancer units – mówi prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Chorych na raka płuca trzeba leczyć lepiej, zgodnie ze standardem

Podsumowanie prac Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem

Podczas konferencji zaprezentowany dokument niezwykle pozytywnie, uznając go za spójną koncepcję, ocenili przedstawiciele polskiej onkologii. Zdaniem prof. Piotra Rutkowskiego, kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, projekt raportu wskazuje właściwy kierunek, w którym powinniśmy podążać. Nawiązując do narodowej strategii onkologicznej, zaznaczył, że  jest ona realizowana, ale to niestety „syzyfowa praca”. Z zadowoleniem przyjął propozycję powstania sieci ośrodków referencyjnych i ich współpracy w ramach UE,  a także stworzenia europejskiej listy leków onkologicznych. Zaprezentowany program za kompleksowy, ale wchodzący jednocześnie w bardzo istotne szczegóły, uznał krajowy konsultant ds. onkologii prof. Maciej Krzakowski. Podobnie jak prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy diagnostycznej ośrodków onkologicznych w UE. Za bardzo dobry pomysł uznał też stworzenie europejskiego banku leków.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14367,podsumowanie-prac-specjalnej-komisji-parlamentu-europejskiego-ds-walki-z-rakiem.html

Strefa wolna od… dymu. Komisja Europejska ma swój plan na palaczy

Dla przypomnienia: dym tytoniowy jest najlepiej udokumentowaną przyczyną chorób, jaka została do tej pory opisana. Rocznie na skutek palenia umiera na świecie ponad 8 mln osób. Wiemy, że dym tytoniowy zawiera ponad 7 tys. substancji chemicznych w jednym papierosie, z czego ponad 70 jest silnie rakotwórczych.

– Te substancje są zaklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) do grupy pierwszej kancerogenów, czyli substancji bezsprzecznie rakotwórczych dla człowieka – mówi dr Paweł Koczkodaj, zastępca kierownika zakładu epidemiologii i prewencji pierwotnej nowotworów Narodowego Instytutu Oonkologii im. M. Skłodowskiej-Curie.

https://zdrowie.wprost.pl/psychologia/uzaleznienia/10559860/strefa-wolna-od-dymu-ke-ma-swoj-plan-na-palaczy.html

Chorzy na raka nerki są na świecie nowocześniej leczeni niż w Polsce

O dostępności polskich chorych na zaawansowanego raka nerki do innowacyjnych terapii, będących standardem postępowania w tym wskazaniu na świecie, rozmawiamy ze specjalistami onkologii klinicznej – dr. hab. n. med. Jakubem Żołnierkiem i dr. n. med. Piotrem Tomczakiem.

https://pulsmedycyny.pl/chorzy-na-raka-nerki-sa-na-swiecie-nowoczesniej-leczeni-niz-w-polsce-1135640

Rak piersi: Polska jedynym krajem w Europie, gdzie rośnie umieralność

Tylko w Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności z powodu raka piersi. To sytuacja niespotykana w innych krajach Europy – powiedziała dr hab. Joanna Didkowska, kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów.

Rak piersi: Polska jedynym krajem w Europie, gdzie rośnie umieralność

UE kontra tytoniowy nałóg. Zakaz reklamy tytoniu w social-mediach?

– Zarówno w tradycyjnych, jak i w e-papierosach czy wyrobach podgrzewających tytoń jest nikotyna. A nikotyna uzależnia. Gdy pojawi się uzależnienie, późniejszy wybór produktu nie ma już większego znaczenia. I tak będziemy po niego sięgać. To oczywiste, że ludzie będą eksperymentować z różnego rodzaju produktami, które zawierają nikotynę szukając takiego, który będzie ich najbardziej satysfakcjonował, dlatego absolutnie nie możemy traktować e-papierosów jako alternatywy. To tak samo niebezpieczny i uzależniający produkt jak tradycyjne papierosy i tylko tak powinny być traktowane – stwierdziła podczas spotkania (1 grudnia) „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską” dr Magdalena Cedzyńska, kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Skłodowskiej-Curie.

https://www.se.pl/zdrowie/ue-kontra-tytoniowy-nalog-zakaz-reklamy-tytoniu-w-social-mediach-aa-ekyZ-xYXw-Gswr.html

To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. „Na skórze pojawiają się drobne kropki”

Ostra białaczka szpikowa ma najgorsze wskaźniki przeżywalności spośród białaczek. A z drugiej strony: jest szansa na jej wyleczenie. Warunek to szybie podjęcie leczenia. Dlaczego ta choroba ma tak agresywny przebieg?

Prof. Sebastian Giebel: Ostra białaczka szpikowa rzeczywiście jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów. Jeśli nie jest odpowiednio leczona, może nawet w ciągu kilku-, kilkunastu tygodni doprowadzić do śmierci. Przyczyną choroby są mutacje, które powstają w komórkach macierzystych w szpiku, z których normalnie powinny rozwinąć się krwinki czerwone, białe, płytki krwi. Te mutacje powodują, że komórki macierzyste nie dojrzewają, czyli nie zamieniają się w dojrzałe krwinki. Mnożą się i kumulują w szpiku, po pewnym czasie całkowicie go wypełniając. Skutkiem jest niedobór prawidłowych krwinek. Pojawia się więc niedokrwistość (anemia), spowodowana niedoborem krwinek czerwonych; leukopenia, czyli niedobór białych krwinek: a są one odpowiedzialne za odporność, która radykalnie spada. Z kolei płytki krwi chronią przed krwawieniami, dlatego ich niedobór powoduje samoistne krwawienia. Jeśli dotyczą one narządów wewnętrznych, to mogą zagrozić życiu.

https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/to-jeden-z-najbardziej-agresywnych-nowotwor%C3%B3w-na-sk%C3%B3rze-pojawiaj%C4%85-si%C4%99-drobne-kropki/ar-AARGwnC?li=BBr5RWL