W Polsce rocznie wykrywa się czerniaka u ok. 4 tys. osób. Nadal w zbyt wielu przypadkach choroba jest rozpoznawana w stadium zaawansowanym, wymagającym, oprócz leczenia chirurgicznego, zastosowania terapii systemowej i uzupełniającej. O wytycznych postępowania z chorymi na czerniaka podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2 rozmawiamy z prof. dr. n. med. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

Całość wywiadu na portalu Pulsu Medycyny